03-06-2014

Udkantsdanmark får nej i banken!!

Tænketanken kraka har i en nyligt offentliggjort undersøgelse påvist at bankerne forskelsbehandler små og mellemstore virksomheder i deres kreditvurdering ud fra deres postnummer og ikke ud fra en vurdering af virksomhedernes potentiale og indtjeningsmuligheder. Derved får de små og mellemstore virksomheder i landdistrikterne og udkanstområderne afslag langt oftere end små og mellemstore virksomheder der er beliggende tættere på de store byområder!

Krakas undersøgelse påviser i virkeligheden blot den sandhed som alle der bor i et udkantsområde eller et landdistrikt allerede ved at det Danmark vi kender i dag, om et øjeblik er forandret for altid. Det siger sig selv, at virksomhederne er afhængige af deres finansielle partner, men når denne partner ikke længere vil kreditgive og finansierer virksomhedens fortsatte vækst og udvikling med mindre virksomheden skifter postnummer, så er der ikke mange muligheder end at flytte!

Dermed kører udkantsdanmarks "sorte (negative) vækst spiral" i fuld sving og med de små og mellemstore virksomheder flytter jobs og dermed eksistensgrundlaget for både de ansatte som alle lokalsamfundenes øvrige funktioner (butiker, serviceerhverv etc.) herunder bankerne selv. Det kalder jeg for afvikling! I Varde kommune alene er over 600 ejendomme indstillet til nedrivning og udover at lade værdierne fosse ud af udkantområderne og landdistrikterne ved nedskrivninger forandre vi også Danmarks demografi og erhvervsmæssige struktur permanent! Undersøgelsen peger på at det er banker selv der har strammet dereskreditgivning, mens når man drøfter situationen med de lokale banker og pengeinstitutter, så peger de endtydigt på finanstilsynets krav til bankernes sikkerhed som den absolutte største hindring pt. i at skabe vækst, udvikling og jobs.

Sandheden ligger nok et sted midt i mellem og som liberal synes jeg det er rigtigt at lade markedskræfter styrer udviklingen men problemet i øjeblikket er, at selv lokale pengeinstitutter ikke er herrer i eget hus og ikke - grundet finanstilsynets krav - kan få lov at finansierer lokale virksomheders vækst og udvikling selvom de gerne vil og selvom der er tale om sunde forretninger. Dermed er markedskræfter sat ud af spillet hvilket ligeledes er ensbetydende at det er blevet finanstilsynet der pt. styrer Danmarks udvikling og som konsekvens koncentrer hovedparten af nationens vækst om de større byer i østjylland og hovedstadsområdet. Jeg er sikker på at finanstilsynet ikke har en løsning på den trængsel, den miljøbelastning som denne udvikling vil medfører, ligesom jeg er overbevist om at vi om et øjeblik vil se en naturlig overophedning af boligmarkederne i netop de større byer fordi folk er tvunget til at flytte dertil med deres job.

Det er absurd at selv sunde virksomheder tvinges til at skifte postnummer alene pga. af embedsmænds direktiver til lokalepengeinstitutter om sikkerhedsstillelse ligesom det er absurd at markedskræfterne ikke kan få lov til at fremme og finansiere den vækst de gerne vil i deres respektive lokaleområder.

Reguleringen i forbindelse med krisen har været nødvendig men pt. betaler de små og mellemstore virksomheder og udkantsområderne regningen mens nationen skævvrides i en grad der ikke er set tidl. i danmarkshistorien. Det vil formodentlig idag være usandsynligt at en trædrejer i Billund med en drøm om plastikklodser og en smed med en drøm om vindmøller i Videbæk kunne få finansieret deres virksomheder. Det er da helt galt!