06-06-2014

Redning af Slagteriet på Bornholm!

Langt hen ad vejen er det jo glædeligt at det ser ud til, at det lykkedes at redde slagteriet på Bornholm ved en indsats fra både regeringen, de ansatte og kommunen.

Det sikre at befolkningen på Bornholm for en stund kan trække vejret (igen) og beholde deres job, deres fremtid og deres børns fremtid. Det ændre dog ikke ved kernen i sagen - at det ikke er lønsomt at drive slagteri på Bornholm og i et udkantsområde i Danmark. Det forhold ændre redningen af slagteriet ikke på. Det ændre heller ikke på, at det ikke længere er en god forretning at producerer slagtegrise i Danmark, og at der i konsekvens står i titusindvis af kvardratmeter svinestalde tomme, som landmændene ikke kan starte produktion op i, da det ikke kan betale sig. Det forhold bider sig selv i halen, da det dermed betyder at slagterierne ikke har nok svin til deres produktion ligesom det allerede er meldt ud, at Danish Crown fremad rettet ikke se det muligt at investere og vækste yderligere i Danmark.

Man må således håbe på, at man efter at have givet Bornholm kunstigt åndedræt og fået patienten tilbage til livet - står klar med den næste omgang livreddende førstehjælp - for det bliver der behov for! Det er ikke et spørgsmål om "hvis", men kun et sprøgsmål om "hvornår" da årsagen til patientens sygdom ikke er fjernet! Tværtimod!!

I denne sag skal man forholde sig til de produktionsomkostninger som virksomheder og landmænd har og om forretningen er lønsom - om den kan betale sig. Hvis den ikke er det, vil den afvikles eller lukkes. Job vil forsvinde, folk tvinges til at flytte og afviklingen af yderområder vil fortsætte.

Som eneste naturlige konsekvens af denne sag skal der nu kigges på hvorledes rammebetingelserne for at drive virksomhed også i yderområderne kan forbedres.

Der er særlige vilkår visse steder i Danmark og kunne man eks. sænke eller helt fjerne transportomkostningerne til og fra øerne.....det er muligt i Sverige, hvorfor er det så ikke muligt i Danmark - kunne det da genskabe vækst og udvikling som afløser for afvikling og krise.

Hvorfor er det at det i modsætning til tidligere ikke længere er en god forretning at producerer slagtesvin i Danmark? Hvad er det der gør, at landmændene vælger at producerer 10 millioner smågrise om året og eksportere dem til udlandet istedet for at producerer slagtesvin. Det er naturligvis fordi det er en ringe eller direkte dårlig forretning!

Hvis der ændres ved forretningsgrundlaget -rammebetingelserne, så det kan betale sig og så det bliver en rimelig forretning - så vil der også komme vækst i produktionen, i beskæftigelsen og ikke mindst i bosætningen!

Socialdemokraterne, Venstre og Dansk Folkeparti har talt om det her i 15 år - ja længere og der er stadig intet på bordret der kan ændre markant ved situationen.

Der lappes stadig uden at man har modet til at flytte de hindringer der er den virkelige slyngel. Kan det betale sig at fremme væksten i hele Danmark? Ja, vi kan ikke alle bo i de større byer, væksten skal fordeles og fremmes jævnt. Det kan kun ske ved at fremme incitamentet - det skal kunne betale sig på bundlinjen.

LA viser vejen - nu mangler vi blot opbakning og modet fra befolkningen!