13-06-2014

Er der en sammenhæng mellem velfærd og skattetryk?

I en undersøgelse som offentliggøres i dag i Politikken lander Danmark på en 9. plads i en velfærdsmåling. Til trods for at de etablerede partier igennem årtier har forsøgt at bilde os ind, at der en direkte sammenhæng imellem vores velfærdsniveau - eks. evnen til at tage sig af de svage, og vores skatte- og afgiftsbelastning er der intet i Harvards undersøgelse der bekræfter dette. I forhold til den påstand ligger vi langt under lande med en betragteligt og meget markantlavere skatte- og afgiftsbelastning.

Vi falder herudover igennem på et ret tankevækkende punkt: Denmark outperforms in providing opportunities for people to improve their position in society. Yderligere falder vi bl.a. igennem på gennemsnitlig levealder.

Endnu engang bliver det slået fast med 7 tommer søm, at vores skatte- og afgiftssystem er de facto kollapset og idag udgør den største forhindring for at udvikle et bedre, mere respektfuldt og ansvarligt samfund og velfærdssystem, hvor de vi tager os godt af de svageste, mens dem der kan og vil selv understøttes og hjælpes videre.

Samlet set handler det om at øge statens samlede indtægter, men LA mener det skal ske på en måde, der ikke hæmmer iværksætteriet, virksomhedernes evne til at konkurere, udvikle og øge produktionen - eksporten og indtjeningen - da det er i samfundets, de ansattes / arbejdernes udtalte interesse. Det sikre jobs, uddannelsesmuligheder og vækst i hele samfundet.

Det danske skattetryk og den såkaldte danske model, har endvidere også evnet at gøre store dele af vores arbejdsstyrke - ikke konkurrencedygtig - hvorved vores virksomheder, for at overleve bliver tvunget til at flytte produktionen derhen hvor de bevarer deres evne til at konkurere idet produktionsomkostninger - arbejdernes leveomkostninger er lavere.

Afslutningsdebatten forleden var en lang - næsten sammenhængende omgang - forsvar for at det eksisterende, et forsvar for verdens største offentlige sektor, der nu udgør 28,8 % af bruttonationalproduktet! Ingen af de partier, som størsteparten af vælgerne i dagens målling ser ud at ville støtte hvis der var valg idag, ønsker de gennemgribende reformer.

 Det er jo nærmest tragisk at befolkningen og vælgerne på den måde lader sig forføre i forhold til det kendte og det trygge! Hvis du synes det her er helt galt, og hvis du ser med bekrymring - ja endda frygt imod fremtiden - bør du sikre LA de afgørende mandater, således LA konsekvent, vedholdende - liberalt, kontstruktivt og kritisk - kan trække blå blok i en mere liberal retning. Tag ikke fejl - DF er et arbejderparti - hvad det så end betyder idag? - men på en lang række områder har de større fællesskab med enhedslisten og socialdemokraterne på skatte- og afgiftsområdet, ligesom de som i middelalderen tror vi lukke grænserne og skærme os imod de globale markeder, indvandring og alle andre onder!

Danmark har brug for en ny plan og en ny vej............God weekend!

Se iøvrigt:  http://www.socialprogressimperative.org/data/spi/countries/DNK