09-07-2014

CPR skandalen

Så slap en af de ægte årsager til CPR nummer skandalen ud af posen!

Radio 24/7 har de seneste dage givet folk mulighed for, at finde ud af om deres CPR nummer ligger frit tilgængeligt. Det viser sig at der gør rigtig mange menneskers CPR numre, ikke overraskende, for robotten fandt dem via Tinglysning.dk.

Rigtig mange mennesker der ejer en bolig, har oprettet et testamente eller juridisk dokument er registreret på Tinglysning.dk. Staten har bare lige glemt at sikre databasen.  Staten - i dette tilfælde domstolsstyrelsen, begår her et massivt overgreb på din og min personlige frihed, ved at tillade at "uvedkommende" fuldtstændigt frit kan få adgang til oplysninger der ikke vedkommer dem, og som det er idag, kan misbruges til bl.a. at stjæle din identitet.

Er det borgerens - dit og mit ansvar eller problem? Nej, det er det ikke! Vi har ikke valgt at være registreret, det er bestemt ved lov.

Problemet med CPR nummeret er helt og aldeles den måde CPR nummeret kan anvendes på, hvor man med et CPR nummer i hånden, uden nogen anden form for dokumentation, kan optage lån, tegne abonnementer og stjæle vores identitet.Staten burde sagssøges med krav om at staten skal sikre vores grundlovs bestemte personlige frihed og ejendomsret, så vores personlige oplysninger er forsvarligt sikret imod misbrug, hvilket helt åbenlyst ikke er tilfældet! Staten har i mine øjne overtrådt eller tilsidesat grundloven.

Staten skal ikke dele vores CPR numre uden legitimt krav eller behov for adgang. Staten skal stille krav til identitetsverifikationen af den enkelte borgerne og til firmaers brug af CPR numre og hvis det så ikke sker, er det firmaets, statens ansvar at dække vores omkostninger - vores svige og smerte - da det altsammen sker uden vores samtykke.

Der skal strammes op NU og digitaliseringen har en pris, specielt hvis man undlader at udvise rettidig omhu.