25-07-2014

Jødedrab!

Danmark er et demokrati hvor vores grundlæggende rettigheder er beskrevet med udgangspunkt i grundloven. Disse rettigheder sikre bl.a. vores ytringsfrihed, som der i Danmark er relativt brede rammer omkring hvis vi sammenligner os med andre lande i Europa. Denne ret kan man vælge at bruge og benytte sig af inden for lovens rammer, men hvis de rammer er blevet så brede at det – i lovens forstand – er tilladt at opfordre til drab og forfølgelse af andre befolkningsgrupper, etniske mindretal eller folk af en anden seksuel observans, uden at vores politi og retssystem har mulighed for at gribe ind, skal lovgivningen ændres. Det kan på ingen måde accepteres, at Imam Abu Bilal Ismail fra Grimhøjmoskeen i Århus opfordre til forfølgelse og drab på jøder. En sådan prædiken skal have en hurtig og meget kontant konsekvens fra samfundets side og der bør i lovgivningen være de rette værktøjer der sikre det.

Man kan mene hvad man vil om den ulykkelige konflikt i Palæstina og dens mange ofre – for der er kun ofre – men det skal ikke være tilladt at (mis) bruge sin grundlovssikrede ytringsfrihed ved at opfordre til had og drab. Det burde måske endda være en skærpende omstændighed at der sker fra en talerstol i en moske ligesom noget tilsvarende kunne gælde for eks. præster i folkekirken og i andre trossamfund.

Det er uforeneligt med danske værdier og normer!