07-08-2014

Landbrugets indtjening halter - Der skal gøres noget NU!

Landbrugets indtjening halter – Gør noget!

Af Steen Holm Iversen, Lundvej 154, 6800 Varde, Folketingskandidat for Liberal Alliance i storkreds Sydjylland

Trods rekordstor indtjening hos mælkeproducenter, lider slagtesvine producenterne, frugtavlerne og mange andre dele af erhvervet under forringet indtjening og prognosen er dårlig. I årevis er reguleringen af erhvervet blevet strammet og strammet, imens konkurrenceevnen er blevet forringet. En af konsekvenserne er blandt andet, at Danmark i dag er tvunget til at importere sin brødhvede, fordi regeringen i sin rigide udmøntning af gødskningskvorter, gør det umuligt at dyrke brødhvede med en tilstrækkelig høj kvalitet!

Videnscenter for Landbrug offentliggjorde for nylig deres prognose for erhvervets forventede indtjening i 2014 og 2015. Heraf fremgår det at store dele af erhvervet reelt balancerer på en knivsæg og hvis rammebetingelserne ikke forbedres vil mulighederne for at afdrage på gældbyrden forringes.

Hvad betyder det så? Joe..hvis Landbrugets gældsbyrde på 230 mia løber løbsk, og landbruget i konsekvens af en fortsat forringet indtjeningsevne, en stigning i renteniveauet og et ophør af afdragsfrihed, ikke kan afdrage på sin gæld, så risikerer det at bremse eller helt vende det grynende opsving som Danmark pt. ser i økonomien.

For udkantsdanmark vil det blot forstærke afviklingen og affolkningen, da gældsbyrden forventeligt vil vælte flere banker og realkredit institutter ligesom servicesektoren utvivlsomt vil blive ramt hårdt. Alt i alt risikere det at koste mange konkurser, flere mistede jobs og det vil blot forstærke den krise i udkantsdanmark som alle har så travlt med at aflyse.

Der er derfor et krav at skatter, afgifter og al anden regulering herunder gødskningskvoter, der påvirker konkurrenceevnen og indtjeningsvenen - ændres og justeres således landbruget og alle andre erhverv, igen kan tjene penge i deres virksomheder og ikke blot slås for overlevelsen!