09-08-2014

Ingen økonomi i skolelukninger i ydreområder!

I Thisted kommune planlægger byrådet at lukke hver tredie skole i kommunen i konsekvens af faldende børnetal og affolkning, men som Roger Buch, kommunal forsker med medie- og journalisthøjskolen peger på, er der intet økonomisk at hente ved den politik, for den forstærker blot affolkning i ydreområderne og vil derfor på den lange bane blot gøre livet i ydreområderne endnu mere uholdbart og forstærke affolkningen. http://www.dr.dk/Nyheder/Regionale/MidtVest/2014/08/08/08111820.htm#_=_

Jeg ville ønske at flere kommuner i landdistrikterne og ydreområderne havde modet til at slippe autopiloten og bakke op om de mange ildsjæle der slås for deres lokalsamfunds overlevelse og udvikling. Jeg synes ikke det er svært at forstå - at når man så at sige - piller batterierne ud af loalsamfundene ved at lukke skoler, daginstitutioner, sundshedsfunktioner og centralisere dem i de større byer, så vil dette uværgerlig medføre at folk bliver tvunget til at flytte. Det er helt cenralt at man vælger helhedsløsninger som både på kort- som langt sigt kan fremme erhvervsmæssig vækst og herigennem bosætning. Det er den eneste måde at komme ud af affolknings- og afviklingsspiralen! Kommunerne skal have modet til at gå utraditionelle veje og modet til at gå imod alle dem, der har travlt med at fortælle os allesammen at folk, uanset hvad vi gør vil flytte alligevel. Det tror jeg ikke på. Dem der bor i landdistrikterne og ydreområder ønsker grundlæggende ikke at flytte, men hvis alle vitale samfundsfunktioner flyttes væk herunder deres job - så bliver udsigten til at kunne opbygge en fornuftigt tilværelse også umulig. I LA`s fire mærkesager ligger alle de elementer som skal til for at kunne udvikle en national vækst og udviklingstrategi, der kan skabe mulighed for at standse de sidste 30-40 års afvikling, der har afløst over 100 års stolt erhvervsudvikling af industri og lanbrug og herigennem fremmet vækst og bosætning i ydreområderne eller udkantsdanmark. Stands afvikling - gang i udvikling!