11-09-2014

Om 10 år er dansk svineproduktion udslettet!

Hvis planen har været at nedlægge dansk landbrug så kunne man her til aften konstatere at dette er lige ved at lykkedes. Nogen vil trække på skulderne og mener dette er et vilkår der ikke står til at ændre og, det er markedskræfterne der diktere den udvikling der i øjeblikket presser landmændene men, det ved de fleste ikke passer. I årevis har skiftende regeringer igen og igen strammet regulering og øget presset på effektiviteten, et pres der har tvunget landbruget ud i hvad der kunne betragtes som en industrialisering med et langt mere koncentreret pres på både dyrkede arealer, gylle og gødskning.  Vi kan på grund af miljøregulering ikke gøde vores marker tilstrækkeligt, så det korn vi fodrer grisene med, det indeholder ikke protein nok. Derfor er vi nødt til at importere dyrt genmodificeret sojaskrå fra Sydamerika, siger Peter Kiær, Bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt landbrug. Siden 2011 antallet af slagtesvin faldet med 10% og landmændene har måtte lukke 18 slagterier og nedlægge over 7000 arbejdspladser. En anden landmand udtaler: Lige nu mødes jeg af følgende ting som ikke kunne regnes med i budgettet. Et vådområde som tager ca. 25 ha, et BNBO område som vil tage ca. 50 ha, randzoner der tager ca. 5 ha, miljøfokusområde som tager yderligere ca..5 ha. Så alt i alt er vi godt på vej til at miste 80-85 ha af vores dyrkede areal. Dette er lig med fallit. Jeg har altid ment at et lands suverænitet blandt andet også garanteres ved, at en nation er i stand til at brødføde sig selv. Om ganske få år kan Danmark have mistet den evne. Vi risikerer samtidig at miste nok et af Danmarks stærkeste eksportbrands nogensinde – dansk smør, bacon og dansk svinekød og det er kun et spørgsmål om tid før det også rammer mælkeprodukterne.

Det er ikke markedskræfterne der har skabt dette scenarie, det er en rigid og intens regulering, hvor biologer og naturbeskyttelsesorganisationer til enhver tid har haft større politiske bevågenhed end landbruget selv. Er eks. MRSA smitten kun landbrugets problem? Nej det er det ikke og i min verden er den et resultat af en intens forædling, som desværre har været dikteret af de politiske vilkår som landbruget må leve med hver dag.

Landbrugets problemer er et samfundsproblem og hvis ikke erhvervets gældsbyrde afhjælpes og reguleringen lempes kan det udløse en ny krise i Danmark med endnu større konsekvenser end dem en seriøs afhjælpning vil medføre.