20-09-2014

Kristen Brosbøl taler imod bedre vidende!

I et indlæg 18/9 i Børsen påstår miljøminister Kristen Brosbøl at, miljøreguleringen af landbruget ikke er skyld i faldet i produktionen af slagtesvin i Danmark! Der er som sådan ikke meget nyt i ministerens indlæg. Det er den samme, uvederhæftige politiske retorik som har været anvendt af S og den øvrige del af venstrefløjen i årevis, hvor alle forsøg på at påpege overreguleringen, påstås at være en udhuling og en katastrofe for både grundvand og miljø. Det er jo ikke tale om en udhuling af reglerne, men der er rigtig mange ting der peger på at, de fastlagte regler for eksempelvis brug af kunstgødning ikke er fastlagt ud fra reelle og objektive målinger af udledningen, men derimod ud fra teoretiske beregninger, og uden særlige hensyn til forskellighederne i bl.a. jordbundsforhold. Hensynet til grundvandet er i alles interesse, men i dag er landbruget pålagt en overregulering der bl.a. betyder at proteinindholdet i det dyrkede korn i 2014 er så lavt at, det ikke uden tilsætning af importerede soja, kan anvendes som foder. Det kan heller ikke anvendes til øl eller til brødproduktion for den sags skyld. Dansk landbrugsjord udpines så enkelt er det. Så, joe Kirsten Brosbøl, der er en sammenhæng og en sammenhæng der også kan underbygges med fakta, både i forhold miljøet og i forhold til de økonomiske konsekvenser. Importen af fodertilskuddet forringer rentabiliteten i svineproduktionen, hvorfor flere og flere vælger den fra og tusinder og atter tusinder af arbejdspladser forsvinder på bl.a. slagterierne. Oven i dette forhold kan vi så lægge statens de-facto ekspropriationer til randzoner og boringsnære beskyttr muliggjort velfærd. haelseszoner, hvorved landbrugsarealet reduceres. Dansk landbrug kvæles langsomt men sikkert. Ministeren taler derfor, efter min bedste overbevisning imod bedre vidende, og et fald på 500.000 slagtesvin over 10 år kan forekommer ubetydeligt på Christiansborg, men sådan ser jeg det nu ikke. Virkeligheden er den at reguleringen reelt beirvirker en afvikling af erhvervet og lukningen af et brand (dansk svinekød) som har været et af verdens stærkeste og en eksport som bl.a har muliggjort opbygningen af velfærdssamfundet! Jeg er ikke imod miljøregulering, men den skal være baseret på objektivitet og ikke som i dag på teknokratiske modeller, styret af stærke interesseorganisationer, som med udgangspunkt i de større byer, helst så svineproduktionen helt lukket ned.