28-01-2015

Vi skal ikke generalisere

I lyset af den omtale jeg har fået i bla. Ekstra Bladet og idag i Vejle Amt Folkeblad har jeg indsendt denne replik!

Vi skal ikke generalisere

Af Steen Holm Iversen, Lundvej 154, Varde, Folketingskandidat Storkreds Sydjylland Liberal Alliance.

28. januar har Erik Bach fra Billund et læserbrev i avisen om mine og Liberal Alliances holdning til Islamisme og udlændinge. Jeg vil indledningsvis hæfte mig ved at EB mener LA har mange fornuftige synspunkter, men må dernæst konstatere, at EB går helt galt i byen i forhold til de holdninger, som EB tillægger mig og LA. 

Liberal Alliance vil bekæmpe enhver totalitær tendens, hvad enten den er religiøs eller ideologisk i sit udgangspunkt! Der er således ikke korrekt når EB anfører, at jeg ikke er bekymret og på ingen måde korrekt, når EB skriver at  jeg nærmest er positiv.

Jeg har alene forholdt til mig til udlændingedebatten, der ind imellem er både skinger, generaliserende og grænsende til det uanstændige over for de mange fredelige udlændinge, der hver dag både bidrager til det danske samfund og til demokratiet. Man skal aldrig lægge hele befolkningsgrupper for had. Som liberale ser vi det enkelte menneske.

Vi skal – gerne meget mere konsekvent – gribe ind over for enhver form fra radikalisme. Om den er højreorienteret, venstreorienteret eller islamistisk er underordnet. Det hører ikke hjemme i Danmark eller nogen steder overhovedet. Vi skal konsekvent straffe dem, der ikke vil bidrage og som konsekvent bruger vores gæstfrihed til at begå kriminalitet. De fortjener ikke vores gæstfrihed! 

Men vi skal lade være med at skabe flere radikale i vores bestræbelser på at bekæmpe ekstremisme. Det er det, vi opnår i en politisk debat som er hård og  generaliserende til det uanstændige. Skulle EB være i tvivl om Liberal Alliances udlændinge politik er den at finde i vores udspil, der på visse områder er mere konsekvent end det, som andre har fremlagt. Og så skal vi fastholde, at vi dømmer folk på deres handlinger og ikke på deres nationalitet, etnicitet eller religion.