02-02-2015

Liberal Alliances udpil til økonomisk politik

Ikke overraskende må Bjarne Corydons økonomer indrømme at LA udspil på en genopretning af væksten i Danmark vil virke!.....joe...det vidste vi jo godt men nu alligevel rart at Finansministeren også må erkende det! Danmark har brug for en NY plan. Den får man ikke med VK og O!
 
God morgen! Ønsker du et Danmark med optimisme og flere muligheder så læs videre.
LA har bedt finansministeriet om at gennemregne vores økonomiske plan for DK frem til 2025. 

Du kender sikkert planen, der bla inkluderer afskaffelse af topskat, 1/2 selskabsskat, ingen registreringsafgift, markant skatlettelse i bunden og fastfrysning af grundskylden i kroner. Og ja, så kommer det lige som i Sverige og Norge til at koste lidt at besøge lægen (dog særlige regler for børn og kronikere).

Nu har FM og Corydon svaret: Massiv BNP-vækst, massiv vækst i beskæftigelsen og stærkere økonomi for den enkelte:

• Initiativerne skønnes samlet at øge BNP med 108 mia. kr.. Det svarer til 5 gange BNP-stigningen ved Thornings produktivitetsmålsætning!

o Den private beskæftigelse øges med 247.000 fuldtidspersoner.

o Den offentlige beskæftigelse reduceres med 92.000 fuldtidspersoner ifht til i dag, som følge af initiativer i Liberal Alliances plan. Ingen fyringer - kun naturlig afgang.

o Antallet af offentligt ansatte i Danmark vil dermed gå fra 153,8 pr. 1.000 indbyggere til 126,3 pr. 1.000 indbyggere. Det rykker Danmark fra den 2. største til den 3. største offentlige sektor målt i antal offentligt ansatte. Det bør ikke skræmme nogen.

• Samlet forbedres den offentlige saldo med 2,5 mia. kr. i 2025.

• Den disponible indkomst øges med 61.000 kr. blandt de 10 pct. med de højeste indkomster, mens den disponible indkomst øges med 7.000 kr. blandt de 10 pct. med de laveste indkomster. EFTER at bla besøg hos lægen er betalt.

• Danmark vil stadig være et mere lige samfund end Sverige.

• Danmark går fra at have den største offentlige sektor til at have den 7. største offentlige sektor.

• Danmark går fra at have det højeste skattetryk i OECD til at have det 4. højeste. Ca. samme niveau som i Sverige.

Læs mere her:
http://www.politiko.dk/nyheder/corydon-ja-las-politik-ville-give-124.000-flere-et-job-men