07-02-2015

Den offentlige sektor: Der kan spares milliarder i det offentlige hvis man spørger de ansatte.

Ind imellem kan man undres over det Danmark vi alle sammen kender! Der er ikke en voksen borger i dette land der ikke har en mening om den offentlige sektor.  Betegnelsen "Den offentlige sektor" dækker over en mastodont af en virksomhed med over 800.000 ansatte i statslige, regionale og kommunale organisationer. I årtier har man forsøgt at gøre det offentlige mere ’lean’ og mindre bureaukratisk og mere effektiv. Men dette trods er det offentlige stadig en virksomhed, som mange ville mene ville gå konkurs hvis den var privat.

I Danmark ’brander’ man meget konsekvent det offentlige på alt det der ikke virker! Der går ikke en uge, ja knapt en dag hvor ikke medierne svælger rundt i historier om det offentliges ineffektivitet, overforbrug og uforståelige og menneskefjendske bureaukrati og regelrytteri! Vi synes fuldstændig at overse og glemme at der hver eneste dag leveres i millioner af serviceydelser der faktisk både er af høj kvalitet og har et højt service niveau! Det vil vi bare ikke tale om - for det passer ikke ind i det billede vi gerne vil beholde af det offentlige og slet ikke af de ansatte. De er og bliver nogle selvoptagne karrieremagere, nogle snyltere og nogle udbyttere der blot stjæler deres løn! Det er trist og måske i virkeligheden der allerstørste problem for netop udviklingen af den offentlige sektor! Enhver anden virksomhed ville både markedsføre sig på, leve af og ikke mindst lære af alle sine succeser. Det er bare ikke god tone i Danmark! Det offentlige Danmark er en politisk styret virksomhed. Det er ultimativt politikerne der bestemmer både størrelsen, arten af virksomheden og ikke mindst kvaliteten af servicen.

I årtier er det blevet god tone at hver gang man skal effektivisere den offentlige sektor - så spørger man et konsulentfirma om at analysere problemet og lave en rapport. Ind inviterer vores politiske chefer unge  djøf’ere i hurtige biler og med snabelsko, og sætter dem til at fremkomme med forslag til, hvorledes problembarnet kan blive mere effektiv, billigere og bedre. Vores politikere bruger milliarder på konsulenter hvert år milliarder der kunne have været brugt på flere ydelser eller sågar sparet. Man undlader helt og fuld at inddrage dem der hver dag arbejder med problemerne, med bureaukratiet og med det, værdiløse og meningsløse dokumentation. Mistænksomhed gør de ansatte inhabile - de kunne jo hytte deres eget skind, skabe flere stillinger og give dem selv mere i løn. Mistilliden er ganske udtalt og den er øget i styrke, i takt med at den politiske retorik er blevet mere uforsonlig.

Jeg er ganske overbevist om at mange - nok langt de fleste offentlige ansatte, reelt, åbent og ærlig både kan og vil byde ganske markant ind med forslag til både effektiviseringer og med besparelser - hvis de altså bliver spurgt. Det bliver de bare ikke! Det er både naturstridigt og ulogisk at tro, at man som ansat ikke gerne vil være stolt af det, man leverer af service- føle sig påskønnet og føle at man gør en forskel - på den gode måde! Man kan få så meget mere, bedre og billigere ud af den offentlige sektor hvis man blot tør vælge en anden metode og en anden tone!

Skal vi reformere den offentlige sektor så den bliver billigere og bedre, skal vi turde at gøre op med forestillingen om at centraliseringer er den eneste vej til besparelser! En af konsekvensen i vores dages offentlige sektor, er at det er blevet næsten er umuligt at finde ud af, hvem der har egentlig har ansvaret! Vi skal turde inddrage medarbejderne i afbureaukratiseringerne og i optimeringsprocessen og belønne de medarbejdere der både bidrager og yde den ekstraindsats som er forudsætningen for at enhver organisation forbliver i live og i stand til at udvikle sig.

Endelig skal vi stille krav til det politiske ansvar - både i kommunerne og i Folketinget. Folketinget laver 4,5 nye love hver dag i et folketingsår! En meget stor del af disse love handler om, hvorledes kommunernes velfærdsydelser skal leveres. Et eksempel på denne vanvidsmaskine er Serviceloven der med sine 24.000 sider vidner om det, jeg kalder for en fejlslagen lovgivning, hvor systemet har taget magten fra mennesket - der som konsekvens ikke længere kan bruge hverken sin sunde fornuft eller sin logik - netop det, der er den private sektors DNA. Det er politikkerne, der bevilger pengene til både konsulenterne og de altid udskældte DJØFer! Det må de selvsamme politikkere tage ansvar for og ændre praksis.

I Liberal Alliance håber vi på at V, L og DF efter et valg vil være parate til at gøre alvor af deres udmeldinger og gøre op med al den politiske negative varme luft om den offentlige sektor, og medvirke til at gennemføre afgørende reformer, der både kan reducere forbruget med mindst 1,6%, forbedre service og kvalitet, og frem for alt forbedre det sikkerhedsnet som er blevet en del af vores kultur - vores sociale system og vilkårene for samfundets svageste.

Liberal Alliance beskyldes ofte for at ville afvikle den offentlige sektor og smider patienterne, klienter og udsatte på gaden. Sandheden er en anden, om end den er ligeså ilde hørt som alle de succeser som den offentlige sektor trods alt leverer hver dag! Liberal Alliance kæmper for en offentlig sektor der er billigere, bedre og mere effektiv.