14-03-2015

Terror - Hjemmeværnet afvæbnes!

De sociale medier har i den seneste tid nærmest flydt over med meninger og holdninger til Hjemmeværnet. Jeg har læst en hel del af disse, og havde nok egentlig håbet på at, der ville have været flere end Mike Legarth, der ville reagere på den kritik, der også er rejst af Hjemmeværnets bevæbning og opbevaring af våben.

Hjemmeværnskommandoen har nu besluttet, midlertidigt at inddrage en vital våbendel, hvorved det våben der måtte opbevares ved medlemmet ikke er funktionsdueligt! Mit spørgsmål er så – med hvilket formål! Der er intet i dette tiltag der reducere hverken risikoen for terror eller risikoen for tyveri af våben ved medlemmer af hjemmeværnet! Man inddrog for år tilbage ammunitionen og nu vælger man så at pille en våbendel ud, men vælger øjensynligt at lade resten stå! Skulle dette tiltag give nogen mening burde man jo så også overveje at inddrage alle de jagtvåben og den ammunition, der jo også stjæles og efterfølgende anvendes af kriminelle – og eks. bestemme at de skal opbevares i jagtforeninger eller lignede. Dermed er inddragelsen af bundstykket i hjemmeværnets våben, i mine øjne, endnu et virkningsløst tiltag og et tiltag der reelt er uden indhold og effekt, andet end opfyldelsen af en meget gammel venstreorienteret og radikal politisk dagsorden!

Baggrunden dette opslag er dog en anden.

Hjemmeværnet består i dag af ca. 46.000 danskere der har besluttet at yde en frivillig indsats for Danmark. En SFI rapport fra 2011 slår endvidere fast at der er en overvægt at medlemmer udenfor de store byer. Herudover er 62 % af medlemmer engageret i andet frivilligt arbejde ved siden af deres tjeneste i Hjemmeværnet. Hvert af de knapt 16.000 aktive medlemmer levere ca. 170 timer tjeneste om året, hvilket således svarer til ca. en måned frivillig tjeneste og er betragteligt mere end de pligtige 24 timer. I 1322 tilfælde sidste år anmodende politiet hjemmeværnet om støtte til afspærring, eftersøgninger til lands eller til søs, ligesom Hjemmeværnet støtter gennemførelse af store arrangementer med vejvisning og sanitetsberedskab. Endelig er det værd at bemærke sig at Danmarks kystovervågning og dele af miljøberedskabet i konsekvens af forsvarets besparelser i dag reelt udelukkende varetages af frivillige i Hjemmeværnet, og så fristes man til at sige – og alligevel så er det ikke nok, til at opnå en generel anerkendelse og påskønnelse!

Jeg harmes over den middelmådige arrogance der præger både politikere, debattører og kommentatorer, tilsyneladende uden nogen form for kendskab til fakta, synes at kunne tillade sig at mene hvad som helst, om de frivillige i Hjemmeværnet. Ja, der er både store og små, lyse og mørke og smalle som brede hjemmeværnsmedlemmer – mænd og kvinder af alle etniske oprindelser, men de er der, og de yder en uegennyttig indsats for et samfund, som gang på gang returnere med latterliggørelse og mangel på respekt.

Samme politikere, debattører og kommentatorer har samtidig glemt den historiske baggrund for at Danmark har et hjemmeværn, og hvorfor vi i grundloven har en forholdsordre fra 1952, der uden forudgående ordre, forpligter ethvert medlem af det militære forsvar, at svarer igen på et angreb på Danmark. Man skal bemærke sig at netop formuleringen– uden forudgående ordre - at der i forholdsordren endvidere anføres at enhver ordre om at ikke at yde modstand skal ignoreres. Det fremgår endvidere at 5. kolonnevirksomhed, med det sigte at destabilisere samfundets vitale funktioner, skal bekæmpes.

Man kan læse forholdsordren retsinformation og den er fortsat gældende!

I min verden er terror at sammenligne med, hvad vi under den kolde krig kaldte 5. kolonne – dvs. snigmordere og specialstyrke ville blive sat i land for at udføre sabotage og foretage snigmord på politikere og andre vitale nøglepersoner. Der er ingen forskel! Målsætningen er den samme – at omstyrte og undergreve vores styreform og samfundsfunktioner. At både Hjemmeværnet og Forsvaret indgår som en del af vores nationale beredskab imod terror, er ligeså naturligt som det er nødvendigt, og så er det i øvrigt et samarbejde der både øves og aktiveres i skarpe situationer hver eneste dag i Danmark. Hjemmeværnet var da også nogle af de første, der meldte sig til støtte for politiet ved den tragiske hændelse i Krudttønden.

I modsætning til så mange andre, havde jeg meget gerne set hjemmeværnet havde været bevæbnet den dag, for ingen kunne i de første timer efter anslaget vide hvor stort angrebet var eller hvor meget der ville blive ramt! At der kun var en enkelt terrorist kunne ingen vide på det tidspunkt. Man bør således reelt i stedet overveje, at genudlevere både bundstykke og ammunitionen for generelt at forøge det beredskab som politiet kan vælge at aktivere i tilfælde af terror! I lighed med politiet fordre dette naturligvis et tilstrækkeligt godt uddannelsesniveau.

Jeg anser Hjemmeværnet, samme med eks. de frivillige i beredskabsstyrelsen, som en helt central del af Danmarks beredskab og forsvar, Værnets lokale kendskab og struktur er helt afgørende og bidrog bl.a. under den kolde krig meget effektivt til den afskrækkelsespolitik Danmark og NATO førte, hvilket havde betydet at det ville være næsten umuligt for en fjende, at rykke frem i Danmark med ”Hjemmeværnet på plads” i enhver landsby og ved ethvert knudepunkt.

Pointen er, at Hjemmeværnet yder over 600.000 mandtimer i støtte til samfundet hvert eneste år – en støtte der ville være ubetalelig, hvis den skulle leveres via en styrkelse af Forsvaret, beredskabet eller af politiet. Hjemmeværnets medlemmer fortjener vores anerkendelse og respekt , men Hjemmeværnet bør også omorganiseres og fornyes, efter min opfattelse, således dem der gerne vil mere og yde mere, kan få mulighed for det, ligesom Hjemmeværnet materielmæssigt burde gøres med lig de værn og de samfundsfunktioner der understøtter, hvorved effekten kunne øges og professionalismen kunne styrkes. Masser af hjemsendte tidl. udsendte har i de senere år søgt Hjemmeværnet, det bør vi som samfund udnytte!

Min stille opfordring skulle være at vi i stedet for at latterliggøre deres frivillige indsats, roste den og påskønnede at der er danskere, der endnu ikke at opgivet at ville forsvarer Danmark og danske værdier. De frihedsrettigheder vi har i Danmark har generationer før os betalt dyrt for. Danske politikere har åbenlyst svigtet i adskillige historiske sammenhænge, hvorfor den historik der ligger bag skabelsen af Hjemmeværnet, er en central del af vores fælles kulturelle arv, som vi bør respektere og honorere. Der var en afgrundsdyb kløgt imellem politikere og modstandsfolk efter krigen, og der var derfor afgørende for dem der stod bag skabelsen af Hjemmeværnet at tilsikre, at landet både ville og kunne yde modstand ved et angreb - med eller uden det politisk billigelse - og heri var Hjemmeværnets bevæbning helt central!

Hjemmeværnet er meget mere end blot vejvisning til et dyrskue skulle du være i tvivl! For at forstå sin samtid skal man forstå sin fortid! Det har mange ift. til Hjemmeværnet helt forsømt!