24-03-2015

Danske Folkeparti: Man burde have nedlagt NATO!

I et opslag på sin facebookprofil 22 marts udtaler Danske Folkepartis forsvarsordfører Marie Krarup (DF) sig ganske overraskende og opsigtsvækkende, om både NATOs nedlæggelse og om Ruslands ret til annektering af Krim og Østukraine i en reaktion på en artikel i Jylland Posten.

Marie Karup udtaler blandt andet at, NATO burde have været nedlagt eller omdannet således Rusland kunne være blevet mere inkluderet i et sikkerhedspolitisk samarbejde!

Marie Krarup skriver videre at, man (vesten) skal passe på med at, nægte Rusland sine legitime krav på Krim og sikkerhedspolitiske interesser i det østlige Ukraine, da det uvægerligt vil fører til krig! (red. Så heller lade være for fredens skyld?)

Jeg er helt uenig. Jeg priser mig lykkelig for at, NATO ikke blev omdannet eller nedlagt. Hvis man giver Rusland en lillefinger, vil Putin fodre den russiske stormagtsdrøm med geopolitiske sejrslunser indtil Sovjetunionen og fordums storhed er genskabt!

Sovjetunionen kollapsede og Rusland blev herefter inviteret til at deltage i NATOs samarbejde i lighed med en række af de tidligere sovjetrepublikker. Under samarbejdet Partnerskab for fred har russerne har haft masser af muligheder, og masser af indflydelse igennem de sidste 20 år ikke kun i NATO samarbejdet, men også i OSCE samarbejdet. Rusland har deltaget i alliancens arbejde og der var været ofret ualmindeligt mange ressourcer på, at inkludere Rusland i alliancen, hvilket gik fint så længe det passede Rusland og så længe Rusland accepterede de gængse regler, som er gældende i det internationale samfund og i det internationale system også kaldet folkeretten.

Faktum er, at det ikke længere passer Putin eller Rusland at spille efter de regler, og man vil have lov til at tilsidesætte dem og de traktater der er indgået eks. for garantere grænsedragningen i Europa efter ophøret af den kolde krig. De passer ikke længere ind i Putins forsøg på at genskabe hans Rusland som en stolt stormagt, og som en stormagt som mener, at man kan optræde uden hensyntagen til international ret og orden.

Det viste Rusland med al tydelighed i Georgien i 2008, på Krim i 2014 og hverdag i det østlige Ukraine. At man end ikke tør stå ved det officielt – og lader Russiske styrker optræde anonymt - er helt absurd og grotesk, og minder om en meget dårlig James Bond film. Det er det bare ikke! Det er Putins plan!

At dømme efter det officielle Ruslands propaganda er der intet – absolut intet der peger på at Rusland, eller Putin længere er interesseret i et samarbejde med hverken vesten eller NATO, og den retorik Kreml sender ud, har man ikke set siden 1980’erne. Ja, det er bekymrende, men viser også med al tydelig hvorfor NATO ikke skulle have været nedlagt, eller omdannet og det viser også hvor skrøbelig vores verden reelt er, selvom vi i det daglige helst ser det anderledes. Så nej Marie Karup, NATO skulle ikke have været nedlagt eller omdannet, for det ville have gjort NATO ligeså handlingslammet som FN og OSCE. FN sikkerhedsråd, har senest i forbindelse med krigene i både Syrien som i Gaza, igen har vist sig helt og aldeles utilstrækkeligt til at forhindre kriser i at udvikle sig til krige, om end dette er FN’s oprindelige opgave og berettigelse.

At Marie Krarup som DF forsvarspolitiske ordfører kan have disse tanker, vidner om en mulig naivitet, der er både tankevækkende og skræmmende!

At påstå at vi skal acceptere Ruslands annektering af Krim og det østlige Ukraine, fordi det er Ruslands interessesfære, og fordi hvis vi ikke gør det, vil det fører til krig, er en ualmindeligt farlig tankegang og en farlig overvejelse at gøre sig.

Det internationale samfund skal agere og samarbejde ud fra folkeretten, og de regler der er lagt til grund heri. Det skal vi holde fast i. En af grundene til at Ukrainekrisen er gået som den er, skyldes ikke mindst USA manglende lederskab, men også at EU har optrådt klodset og umodent, og med en ligeså umoden ageren fra Kreml, ender vi med den meget farlige situation, som vi står med i dag. Det er det ukrainske folk og de russiske mødre betaler prisen i blod, og ikke at forglemme de stakler, der blev skudt ned i det hollandske passagerfly – som bevidst eller ubevidst – det finder vi nok aldrig ud af – blev skudt ned og hvor alle ombordværende blev dræbt, i øvrigt af et russisk jord til luft missil.

Sanktionerne har ramt de russiske forbrugere og erhvervslivet i alle lande hårdt, og i virkeligheden har dette også forværret krisen, og gjort det russiske folk meget mere modtagelige overfor den helt uforståelige og groteske propaganda der udsendes fra Kreml. Toner vi ellers kun høre fra Nordkorea!

Men skal det så betyde at, vi skal acceptere, at Rusland annektere ethvert område, som de måtte mene er i deres sikkerhedspolitiske interesse, er helt ude i hampen og grotesk og gør at man alvorligt må bekymre sig for DF sikkerhedspolitiske forståelse, både af verden men også af krisen.

Jeg er sikker på at, Rusland også vil mene at Danmark er i deres sikkerhedspolitiske interessesfære, for hvordan skal man ellers komme ud af Østersøen, ligesom de baltiske lande da helt sikkert også ligger i vejen, ligesom Bornholm må være i farezonen, og så er jeg ikke engang kommet arktisk endnu. officielt vil det naturligvis være russiske mindretal der skal reddes som det var på Krim.

Jeg er da ikke uenig med Marie Krarup i, at den nuværende situation og eskalering af retorikken imellem Rusland og Vest (NATO, EU og USA) er stærkt bekymrende, og måske nok den mest bekymrende og dystre udvikling i vores levetid.

Den sikkerhedspolitiske eufori var stor da muren faldt, og i de kommende år derefter. Håbene til det internationale samfund var meget store og mange troede at FN, nu endelig kunne får den rolle, som verdens sikkerhedspolitisk aktør, som FN oprindelig var tiltænkt. Men sådan gik det jo ikke! Ganske få år efter faldt FN sikkerhedspolitiske rolle fra hinanden, da man ikke evnede at agere i den jugoslaviske borgerkrig, og heller ikke evnede at standse folkemordet i Rawanda. Siden har NATO ageret med eller uden mandat som denne operatør i øvrigt med Rusland som partner og bidragyder i en lang række sammenhænge. Men det er slut nu.

Vi skal prise os lykkelige over, at vi er medlem af en alliance, der både kan og vil forsvarer sine medlemmer. Vi skal endvidere være glade for at, den ikke blev nedlagt og gjort ineffektiv trods alle forsøgene herpå, og på trods af alles ubændige tro på, at alle vil demokrati og fred. Det vil alle ikke! I vores dages Europa vil Rusland i disse måneder øjensynligt en helt anden vej.

På alle måder en tragisk og dyster udvikling der må og skal have sikkerheds- og forsvarspolitiske konsekvenser også i Danmark. Det er muligt NATO på papiret råder over 3.5 millioner soldater – vi skal blot huske det ikke er mange der er i Europa og USA i stigende grad er trætte af de vrangvillige europærer der ikke vil yde deres. Danske forsvar er blevet et signatur forsvar uden reel mulighed for at beskytte dansk suverænitet!

http://jyllands-posten.dk/indland/ECE7574287/Eksperter-Ordkrigen-mellem-%C3%98st-og-Vest-kan-ende-med-en-regul%C3%A6r-krig/