27-03-2015

Frihed i fred!

I respekt for de mange der har ydet det ultimative og som ikke er her mere - for din, min og vores børns frihed! Æret være deres minde!