31-05-2015

Lidt fakta om afbureaukratisering

Fra 1982 til 2015 er der vedtaget cirka 71.300 regler, cirkulærer, love og bekendtgørelser.

Fra 1840 frem til 1981 blev der produceret godt 9.000 love, regler og cirkulærer.

Siden 1982 har skiftende regeringer erklæret, at nu skulle skeen i den anden hånd.

AFBUREAUKRATISERINGSPLANER
Schlüter-regeringen i 1982: ”Det skal være nemmere at være dansker”.
Schlüter-regeringen i 1989: ”Afbureaukratiseringsplanen.
Nyrup-regeringens 1997: ”Danmark som foregangsland”.
Lars Løkke Rasmussen 2009: ”105 nye initiativer til at reducere de administrative byrder”.
Beskæftigelsesminister Inger Støjberg 2010: ”Væk med bøvlet”
Helle Thorning-regeringen 2011: ”Reform med fokus på tillid, ledelse, faglighed og afbureaukratisering”.

PS: A-kasserne bruger mere end 500 millioner kroner om året på tilretning af deres IT-systemer alene på grund af den løbende strøm af regelændringer.

PPS: Mogens Lykketoft i 2012 til Ugebrevet A4: "Den her regelproduktion er en frygtelig selvforstærkende proces. Nogle gange kan man godt fristes til at brænde det hele af og begynde forfra. Det er måske i virkeligheden den eneste måde at bringe eksplosionen til ophør".

Kilde: Lars Kaaber