13-09-2015

Terror

I dag er det 14 år siden at verden blev en anden! Om ganske få timer da billederne fra NY væltede ud af medierne blev verden sat i chok og langt de fleste indså i de timer og i dagene efter at verden herefter ville være et andet sted at leve. Et andet sted at leve for vores generation og et andet sted at leve for vores børn og deres børn. Frygten for terrorismen, den meningsløse vold imod uskyldige og det had terrorhandlingen var et udtryk for, har for altid ændret vores verd...ensbillede og ændret vores oplevelse verden som ellers siden murens fald synes at være i på vej imod et bedre sted at leve. Til trods for at der i dag er færre krige og konflikter end på noget andet tidspunkt i verdenshistorien oplever vi det bare ikke sådan. Vi har stadig svært ved at forstå hvad det er vi har gjort de terrororganisationer der spyer hadet imod os og vi har svært ved at acceptere, til trods for alle vores forsøg at gøre verden til et bedre sted - at de da bare ikke kan se at det gode vi gør! i disse dage og uger har flygtningekrisen ramt os som den har ramt hele Europa. Den gør os handlingslammet og ikke mindst usikre på vores samfunds fortsatte evne til at kunne rumme de mennesker der kommer hertil med en anden kultur, en anden religion og andre traditioner. Vi frygter for konsekvenserne og for vores kulturs overlevelse og eksistens. Der er ingen nemme løsninger og der er ingen jura vi kan gribe i for at forklare billederne af druknede børn på strandene i middelhavet, ligesom der heller ikke er nogen jura der kan forhindre flygtningestrømmene i fortsat at søge imod en bedre verden. En verden med en fremtid for dem selv og deres. På denne dag bør man bruge noget tid på at reflektere over det vi har mistet efter 9/11, hvad det har betydet i vores tid og ikke mindst hvad det kommer til at betyde for vores børn og deres børn. Efter min overbevisning har 9/11 frataget os noget af det dyrebareste vi har nemlig troen på vores egen kulturs styrke og vores værdier. Vi er blevet en nation der frygter for vores egen overlevelse og ikke mindst vores evne til at vedblive med at være danske. Der er ingen løsninger der ligger lige for! Vi er nødt til at rejse os og ryste frygten af os. Verden bliver ikke den samme og drømme om det er var en gang hverken kan eller må fratage os vores tro på os selv som nation eller dens værdigrundlag. Vi er et kristent land med en kristent kultur og religion. Det har og vil også i fremtiden definere vores fremtid.