27-11-2015

Stem NEJ 3. december - det er min anbefaling!

Mange er helt forståeligt i tvivl om hvad man skal stemme 3. december! Skal man tro på JA partierne eller skal man tro på NEJ partierne! Det er kompliceret - og så alligevel ikke! Det handler om Danmarks ret til at bestemme selv - at være herre i eget hus - og det valg du træffer kan ikke rulles tilbage. Det er bindende for dig og for dine børns børnebørn. Afstemningen handler ikke om hvorvidt vi skal forblive i EU eller ej! Det skal vi. Men vi skal ikke overdrage suverænitet på det retspolitiske område, uden vi er sikker på at den bliver varetaget på en betryggende måde. Stemmer vi JA 3. december fanger bordet og vi - befolkningen - vil ikke igen kunne kræve at blive hørt. Fremtidige tilvalg vil i al fremtid ligger i folketinget - hvor man i Folketingets Europaudvalget vil kunne vælge nye retsakter til, og afgive mere af dansk suverænitet og selvbestemmelse, med simpelt flertal og uden at høre danskerne. Det er det du skal stemme om 3. descember! Mange af retsakterne vil stille både borgere og virksomheder bedre end i dag, men efter min opfattelse er prisen for høj! Med et NEJ må vi politisk arbejde for en bedre aftale og en bedre løsning der stadig sikre vores børn og deres børnebørn imod Europas forenede stater.