17-12-2015

Dansk forsvar i en presset tid!

Dansk Forsvar er presset i disse år. Det tror jeg ingen der følger med er i tvivl om. Der er mange faktorer der påvirker personellets utilfredshed, men politisk har vi de seneste år på mange områder gennemgribende ændret ved det forsvar som mange meldte sig til og som mange så som der livsgerning og som de har været loyale overfor. Netop den loyalitet har altid været kendetegnet for Forsvarets personel og synes i dag (igen) under pres.
 
Det er vel at mærke også den loyalitet, der har båret Forsvaret igennem de sidste 20 års krig og indsættelser og ikke mindst de alvorlige tab som Forsvaret lidt. Det er også den loyalitet som politisk igen og igen bliver rost, påskønnet og på rost. Dilemmaet er nok at det efterhånden opleves som tom snak og varm luft, fordi der samtidig laves om på alle vilkår for den livsgerning man meldte sig til. Alt er i spil ændrede uddannelsesmuligheder, ændrede karrieremuligheder, færre operative chefstillinger end nogensinde og en ringe materielrådighedsgrad der bevsærligg'r dagligdag og uddannelsesmulighederne, er blot nogle af de årsager der får mange til at forlade Forsvaret.
 
En af de bedste indikatorer for stemningen er afgangstal. I mine øjne er et af de væsentligste parameter i enhver succesfulde omstilling, om personellet tager dem til sig og om de kan se sig selv i det der er på den anden side. Det er der meget der peger på at Forsvarets personel ikke kan! 
 
Med den vedtagne ændring i organiseringen af Forsvarets øverste ledelse er dette nu entydigt et politisk ansvar. Forsvarschefen har ikke længere et helhedsansvar og de styrelser der håndtere Forsvarets materiel, personel, økonomi og faciliteter ligger alle idag direkte under ministeriet. 
 
Politisk var ønsket en øget politisk kontrol og det er det vi fået! Dermed er ansvaret for afgangen og utilfredsheden som også spores i alle andre af Forsvarets personelgrupper også entydigt et politisk og et minsteransvar at rette op på! 
 
I det seneste nummer af Officeren lister Formanden de foreløbige konsekvenser for officerskorpset. læs lederen her: http://www.hod.dk/media/1636659/hod_nr__6_final_net.pdf