07-02-2016

Nye integrationsvinde blæser

I disse dage synes det at blæse nye vinde og man har erkendt at Danmarks integrationsindsats i årevis har haft et fejlslagent fokus på først at behandle, dernæst at lære sprog og dernæst et job.

Nu synes planen at være at flygtningene skal i arbejde! Det er jeg enig i. Uanset hvad så er det den sikre vej til god integration at folk kommer i arbejde, og at de føler at de gør nytte og at de kan forsørge sig selv. De har aldrig været vant til andet!

Alligevel synes hverken S, R eller V at erkende at flygtninge på indslusningsløn uværgerligt vil tage arbejde fra de mange tusinder af danskere der ikke er i arbejde. De vil ihvertfald ikke tale om det. Både statsministeren som andre påpeger rigtigt at Danmark risikere at knække over hvis ikke vi som nation kan løse denne opgave! Det er jeg heller ikke uenig i men hvis danskere på kontanthjælp og i arbejdsløshed ser jobs gå til flygtninge vil Danmark alligevel risikere at knække!

Måske kan det nu få regeringen og andre til at lytte! Vi skal have sat gang i væksten hvis de mange tusinder af jobs som dette vil kræve, skal kunne skabes.

Det er der ikke meget der indtil videre har peget på at Regeringen eller oppositionen vil det!

Liberal Alliance har fremlagt en 2015 plan der vil skabe tusinder af nye jobs og skabes 105 mia således vores velfærdsniveau kan opretholdes!

Der skabes ingen varige nye jobs ved statstilskud og støttede praktikordninger.

Der kan kun skabes nye job ved at lempe skatterne – i både toppen og bunden og ved at lette virksomhedernes vilkår!