13-03-2016

Alternativet er sindelagskontrol – Pas nu på Danmark

I 2009 svarede 18% eller ca. hver femte danske muslim, at man var enig eller helt enig i, at Sharia burde integreres ind i dansk lov.

Det er uforståeligt for de fleste, at muslimerne ikke omfavner og tage den frihed til sig, som Danmarks grundlov giver dem, men til stadighed vælger det barbariske og middelalderlige Sharia. I disse dage er der ikke mange grænser for hvad man vil indføre af straffe, eller hvor mange moskeer man vil doze ned som reaktion på udsendelserne "Bag Sløret"!

Det virkelige spørgsmål er ikke hvorfor en gruppe borgere frivilligt, pr. arv, pr. overbevisning eller kultur vælger at indordne sig under et religiøst system, eller hvorfor rabiate imamer praktisere det. Det er deres valg uanset hvor uforståeligt vi synes det er.

Det virkelige spørgsmål er hvorfor de fravælger deres frihed og deres rettigheder!

Hvis vi skal bevare et Danmark, skal vores modsvar være prompte, konsekvent og det hårdeste mulige. De skal indordne sig under dansk lov, men vi skal respektere deres grundlovssikrede ret til at tænke, mene, tro og tale som de vil, så længe de gør det inden for lovens rammer.

Vi skal gribe hårdt ind overfor støtte til terror, forsøg på at fratage folk de frihedsrettigheder de har, og vi skal vedblive at kræve integration for offentlige ydelser. Vi skal give politiet de bedst tænkelige værktøjer, og vi skal aldrig acceptere at politiet ikke kan håndhæve dansk lov noget steds i Danmark men sindelagskontrol er ikke en mulighed eller et alternativ.