28-05-2016

De offentlige ansatte - De bliver aldrig spurgt!

Af Steen Holm Iversen, Lundvej 154, Varde, Liberal Alliance.

 

De offentlige ansatte - De bliver aldrig spurgt!

Ind imellem kan man undres over det Danmark vi alle sammen kender! Der er ikke en voksen borger i dette land der ikke har en mening om den offentlige sektor. De færreste tænker over at "Den offentlige sektor" dækker over en mastodont af en virksomhed med over 800.000 ansatte i statslige, regionale og kommunale organisationer. I årtier har man forsøgt at gøre det offentlige mere lean og mindre bureaukratisk og mere effektiv, men dette trods, er det offentlige stadig en virksomhed som mange ville mene ville gå konkurs, hvis den skulle agere på som en privat. I Danmark brander man meget konsekvent det offentlige på alt det der ikke virker!

Der går ikke en uge, ja knapt en dag hvor ikke medierne svælger rundt i historier om det offentliges ineffektivitet, overforbrug og uforståelige og menneskefjendske bureaukrati og regelrytteri! De fleste af os synes systemet har taget magten og glemt at det er til for borgerne. Vi synes fuldstændig at overse og glemme, at der hver eneste dag leveres i millioner af serviceydelser, der faktisk både er af høj kvalitet og har et højt service niveau! Det vil vi bare ikke tale om - for det passer ikke ind i det billede som vi gerne vil beholde af det offentlige og som ikke mindst pressen ved sælger aviser.  De offentlige ansatte er og bliver nogle selvoptagne karrieremagere, nogle snyltere og nogle udbyttere, der blot stjæler deres løn og har betalte frokostpauser!

Det er trist og måske i virkeligheden der allerstørste problem for netop udviklingen af den offentlige sektor! Enhver anden virksomhed ville både markedsføre sig på, leve af og ikke mindst lære af alle sine succeser. Det er bare ikke god tone i Danmark! Det offentlige Danmark er en politisk styret virksomhed. Det er ultimativt politikerne, der både bestemmer størrelsen, arten og ikke mindst kvaliteten af servicen. Alligevel gør man intet for at fortælle den gode historie!

I årtier er det blevet god tone at hver gang man skal effektivisere den offentlige sektor - så spørger man et konsulentfirma. De kommer ind udefra og analysere problemet og laver en rapport. Ind invitere vores politiske chefer unge cand merc. uddannede i hurtige biler og snabelsko og sætter dem til at fremkomme med forslag til hvorledes problembarnet – det offentlige kan blive mere effektiv, billigere og bedre. Det offentlige bruger milliarder på konsulenter hvert år. Milliarder der kunne have været brugt på flere ydelser, bedre ydelser eller sågar have været sparet. Man undlader helt og fuld at inddrage dem der hver dag arbejder i hamsterhjulet og som slås problemerne, med bureaukratiet og med den ofte værdiløse og meningsløse dokumentation. De ansatte bliver anset som inhabile - da de jo kun vil hytte eget skind, skaffe sig flere stillinger og have mere i løn. Mistilliden er ganske udtalt og den er øget i styrke, i takt med at den politiske retorik er blevet mere uforsonlig og i takt med at det offentlige udvikles på enkeltsager i pressen.

Jeg er ganske overbevist om at mange - nok langt de fleste offentlige ansatte, reelt, åbent og ærlig både kunne og ville byde ganske markant ind med forslag til både effektiviseringer og med besparelser - hvis de altså blev spurgt! Det bliver de bare ikke! Det er både naturstridigt og ulogisk at tro, at man som ansat ikke gerne vil, være stolt af det organisationen leverer af service og ydelse, føle sig påskønnet og føle at man gør en forskel - på den gode måde! Man kunne få så meget mere, bedre og billigere ud af den offentlige sektor hvis man blot turde vælge en anden metode og en anden tone!

Vi skal reformere den offentlige sektor så den bliver billigere, bedre og mere effektiv og vi skal turde gøre op med forestillingen om at centraliseringer er den eneste vej til effektivt og besparelser! Vi har alt for længe forsøgt at reformere uden respekt for det håndværk der er forudsætningen. Derfor ligger SKAT i ruiner og derfor skal vi igen og igen læse om ældre, svage og udsatte der lades i stikken imens de professionaliserede overførselsindkomstspekulanter uhindret suger videre!

Vi skal turde inddrage og lytte til medarbejderne i afbureaukratiseringerne og i optimeringsprocessen, og belønne de medarbejdere der både bidrager og yde den ekstraindsats som er forudsætningen for at enhver organisation forbliver i live og i stand til at udvikle sig.

Vi skal stille krav til det politiske ansvar - både i kommunerne, i regioner og i styrelser og ministerier og turde fyre dem der ikke levede op til deres ansvar, lod stå til eller som ikke reagerede rettidigt med som oftest store omkostninger til følge for skatteyderne. Endelig skal vi politisk turde stå på mål for vores egne visioner og ikke hele tiden krybe i ly bag  bag en hær af konsulenter, forskere eller NGOèr der reelt ikke er andet end digekalve!

Liberal Alliance beskyldes ofte for at ville afvikle den offentlige sektor og smider patienterne på gaden. Sandheden er en anden, om end den er ligeså ilde hørt som alle de succeser som den offentlige sektor leverer hver dag!