14-05-2017

Vi kan spare milliarder hvis bare Samfundet fik lov at bestemme.

Forleden var Formanden for Danske Regioner ude og foreslå, at man skulle forbyder al rygning foran de danske sygehuse. Det virkede provokerende på Bent Hansen at patienter og pårørende stod og røg!

I udgangspunktet lyder det jo som et ret tilforladeligt forslag. Mange mennesker dør jo hvert år af tobaksrygning og derfor er det måske provokerende, at regionerne tillader rygning foran vores sygehuse eller - er det nu også det? Lad os et øjeblik hoppe med på tanken og se hvor den kan føre os hen.  

Ja, så giver det da give mening. Mange mennesker dør af rygning. De koster ualmindelig mange penge for samfundet inden de dør. Vi mister skatter og afgiftsindtægter fordi de lever kortere og endelig bruger vi mange penge på kampagner imod rygning. Men ville det nemmeste så ikke være at forbyde rygning helt? Detailhandlen kan jo alligevel ikke administrere lovgivningen. Så er problemet jo løst. Antallet af rygere vil helt sikkert falde vil Danske regioner og Bent Hansen og hans konsulenter helt sikkert påstå. Lad os prøve at fortsætte ud af det spor!

Vi bruger også mange penge på fedme. Hvorfor så ikke bare forbyde alle de ting der feder? Ikke kun på vores sygehuse, men hvorfor ikke gå skridtet videre og forbyde fedende fødevare? Hmm det ville jo så også ramme de ikke fedmeramte. For at undgå at alle bliver ramt af et total forbud, kunne vi målrette og regulere et forbud via vores sygesikringsbevis. Vi kunne få lægerne til at lave obligatoriske målinger af alles Body Mass index (BMI) og indlægge dette i borgerens sygesikringsbevis – eller ja endnu bedre inddopere en chip i borgeren. Via chippen kunne samfundet via scannere i alle supermarkeder og forretninger, tilsikre os at borgeren ikke kan købe fedmefremkaldende fødevarer – ja alle de andre ting eks. alkohol, som borgeren ikke vil have godt af, efter lægens og ikke mindst samfundets opfattelse.

Det er rent win – win. Borgerne lever længere og sundere. Borgerne betaler mere i skat, lever længere og belaster samfundet mindre og borgernes uansvarlige levevis har vi sat en stopper for! For de borgere der måtte fravælge denne ”hjælp” fra samfundets side - ja, der kunne vi jo fjerne adgangen til de frie sundhedsydelser og indføre brugerbetaling. Samfundet kan jo ikke forventes at skulle honorere uansvarlighed!  

Det lyder måske for nogen som et drømmesamfund hvor alt er billigere, bedre og hvor alle regnearkene styrer vores liv.

I mine ører er det en rædsel. Selvfølgelig har jeg karikeret Bent Hansens udtalelser. Det er helt bevidst, for det samfund den tankerække fører os hen til, er et samfund hvor Staten, Region og Kommune har overtaget al styring fra individet og ikke mindst ansvaret.

Det er ikke det samfund jeg ønsker at leve i.

Jeg vil have et opgør med formynder- og forsørgelsessamfundet. Det er helt forkert og ikke holdbart, at fratage individet selvbestemmelsen og retten til at leve livet i frihed, og som det passer dem bedst.

Vi må acceptere at friheden koster. Om end det er nemt for en socialdemokrat at falde i formynderiets dunkle fælde, så er det ikke nemt for en liberal. Det er ikke den vej Danmark skal. Tværtimod! Formynderisamfundet skal nedbrydes og individet skal sættes fri.