18-06-2017

Centraliseringens skamstøtte

JV 15 juni 2017

Beslutningen om at opbryde SKAT i 7 nye selvstændige entiteter og styrelser er den største skamstøtte vi indtil videre har kunnet rejse på den omfattende centralisering som stat, region og kommuner har gennemgået i de sidste 20 år. Med beslutningen brydes den negative spiral SKAT befinder sig i forhåbentlig!

Reelt betyder en opbrydning af SKAT, at man i nogen udstrækning vender tilbage til den organisation man kom fra inden man lod skiftende konsulentundersøgelser ”lege” med SKAT og dens struktur. Alt sammen i den bedste mening – og nej det var heller ikke perfekt dengang.

Alligevel bør aftale om SKAT bør give genlyd helt ind i de inderste kroge af Moderniseringsstyrelsen, og videre ind i alle ministerier. Eksperimentet med SKAT har kostet skatteyderne gigantiske summer. Penge som kunne have været brugt på udvikling af vores fælles infrastruktur, velfærd og ikke mindst til at sænke skatter og afgifter, hvorved vi kunne have opretholdt en bedre konkurrencedygtighed for vores virksomheder, vores arbejdsstyrke, og ikke mindst have fremmet vores vækst der kunne have været højere end de 1 eller 1,5% procent, som vi har vænnet os til at være tilfredse med!

Vi bør stoppe de centraliseringsprocesser som stadig er i gang. Lad os kaste konsulenterne på porten og afsværge vores politiske behov for skabelser af alibier for omstruktureringer og effektivisering. Lad os have modet og viljen til at udvikle den offentlige sektor med en aktiv inddragelse af dem, der ved hvad der er det organisatoriske DNA, dem som kender kerneproduktionen, og dem som suser rundt i hamsterhjulet – de ansatte og deres ledere.

De kan udpege på alle barriere der er for en højere produktivitet og en højere kvalitet, og jeg er ikke i tvivl om at alle vil bidrage positivt ud fra den simple præmis at de ønsker det bedste for dem selv. Ikke mindst ønsker de en bedre dagligdag og gerne med en højere produktion og en højere tilfredshed for de ansatte som brugere. Motivation og engagement er den største driver i enhver forandringsproces. Dette faktum har vi forsømt at anerkende og virkeligheden er, at vi derved har mistet en af vores vigtigste forudsætninger for succes.

Lad os sætte brugere og ansatte i centrum, inddrage deres faglighed og erfaring og lad det være mere end blot ord.