04-08-2017

Forberedelserne til forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig er i fuld gang!

Som bekendt har forligskredsen bestilt en budgetanalyse, der skal identificere besparelser på det eksisterende Forsvar på en mia. Den mia skal findes i et Forsvar, der i det eksisterende forlig er blevet pålagt at spare 15% af budgettet. Udgangspunktet for denne 15% besparelse var, at man i 2012 forventede at det var muligt, da vi bla. indstillede kampoperationerne i Afghanistan og da vi forventede at Forsvaret kunne få en kamppause. Sådan gik det ikke.
Træningsoperationen i Afghanistan, den nye træningsoperation i Irak, bekæmpelse af radikale islamiske terrorister i Mali, og ikke mindst bekæmpelse af Islamisk Stat i Syrien og Irak, er alle opgaver der har manifesteret sig siden, og som ikke lå til grund for det eksisterende forlig. Dertil skal vi så lægge Ruslands annektering af Krim og besættelse af det østlige Ukraine, udsendelse af bidrag til Baltikum, en voldsom stigning i øvelsesvirksomheden, den igangværende militarisering af såvel Aktisk som Østersøen. En udvikling og opgaver ingen havde forestillet sig i 2012.
Aftenens udgave af deadline var for en gangs skyld et af de mere lødige indlæg i debatten om Forsvarets fremtid.
Det giver ingen mening at drøftet antallet af officerer, befalingsmænd eller konstabler eller værnepligtige før vi har sat opgaverne for Forsvaret på plads. Som forventet, eller som frygtet er det ikke der, vi hverken starter eller ender.
Budgetanalysen – som ingen kender indholdet af, og som vi derfor reelt ikke kan debattere med mening, er i disse dage ved at blive omsat til konkret forslag i Forsvarsministeriet.
Hvorvidt der an stadigvæk kan tales om egentlige militærfaglige anbefalinger er spørgsmålet. I modsætning til tidligere har vi ikke længere en adskillelse imellem den militære ledelse og den politiske ledelse af Forsvaret. Dette øger i betragtelig grad risikoen for at de forslag der lander på forligskredsens bord reelt ikke kan understøttes militært, men at de derimod har karakter af dekreter baseret på ministeriets økonomiske skøn og vurderinger.
Jeg anerkender penge er vigtige, og en grundlæggende forudsætning for meget, om ikke alt i vores samfund. Det her handler dog om noget ganske andet. Det handler om at identificere de risici der er forbundet med at udvikle offentlige organisationer at gøre det med et ensidigt økonomisk fokus. I min verden er de faglige anbefalinger helt grundlæggende, og helt afgørende for at vi kan udvikle eks. Forsvaret med troværdighed og således Forsvaret kan løse sin opgave med at garantere Danmarks sikkerhed, suverænitet og frihed.
Udgangspunktet i regeringsgrundlaget er at give Forsvaret et substantielt løft.
Vi bør derfor lytte indgående til både Formanden for HKKF Flemming Winther og Formanden for HOD Niels Tønning når de udtrykker deres skepsis. Det er for nemt at motivdræbe deres skepsis ud at et relativt idiotisk argument om, at de blot vil have flere medlemmer. Aftenens udgave af deadline understregede da også at dette heller ikke er deres mission eller deres pointe. Ved at starte med at fokusere på økonomi har vi startet skævt. Vi bør fokusere på opgaverne Forsvaret skal løse, herunder ikke mindst inddrage det vi allerede ved virker og det vi ved ikke virker.
”Hvis ikke vi skaber en troværdig vare (Forsvaret) vil ingen købe den”. Rusland vil ikke ”købe” afskrækkelsen, NATO vil ikke ”købe” kvaliteten og Forsvarets ansatte vil ikke ”købe” troværdigheden.
Du kan se aftens udgave af DR deadline her: https://www.dr.dk/tv/se/deadline/deadline-tv/deadline-2017-08-03

Øvrige links:
http://olfi.dk/2017/07/16/forsvaret-risikerer-kollaps-paa-linje-skat/
https://www.avisen.dk/blogs/steeniversenoutlookcom/udviklingen-i-skat-er-en-skandale--skal-vi-lade-det_49132.aspx
http://olfi.dk/2017/05/05/10-000-vaernepligtige-konservativt-droemmeri-kvaele-forsvaret/