Hvem er jeg og Hvad tror jeg på

Hvem er jeg?

Jeg er 52 år, født og opvokset i Gentofte, far til to børn fra et tidl. ægteskab, gift igen og bor i dag Varde med min hustru og hendes søn.

Jeg gik ud af 10.kl og ville fra barnsben være landmand, men blev indkaldt som soldat i 1985.

I dag er jeg officer, veteran og jeg har de sidste 20 år været udsendt adskillige gange til verdens brændpunkter. 

Hvad tror jeg på?

 • At staten skal blande sig mindst muligt i vores liv og anliggender.
 • At vi skal prioritere vores frihed til at, leve livet som vi vil meget højt.
 • At vækst, uddannelse og udvikling er forudsætningen for at vi har råd til at videreudvikle Danmark, og bevare et velfærdssamfund i fremtiden.
 • At skattetrykket er den største trussel mod vores fremtidige velstand.
 • At HELE Danmark kan og skal vækste, hvis vi skaber mulighed for væksten. Det er ikke kun i region hovedstaden - og på østkysten - at der er fremtidspotentiale.
 • At Danmark kan spille en international rolle på trods af vores størrelse, og at vores frihed ikke er noget man hverken kan eller skal tage for givet.
 • At et stærkt forsvar er forudsætning for vores suverænitet og for vores frihed.

 Hvad kæmper jeg for?

 • At statens altomfattende bureaukrati og regeltyranni bliver bekæmpet.
 • At stat og kommuner effektiviseres og forbedres intelligent. Jeg ønsker mere og bedre service for færre penge ved reduktion af unødigt papirarbejde og kontrol.
 • At yderområdernes svære situation kommer på den politiske dagsorden, så vi kan genskabe rammerne for vækst, erhverv og bosætning.
 • At landbrugets rammebetingelser og konkurrenceevne forbedres markant.
 • At skatter og afgifter reduceres, forenkles og omlægges for at skabe forudsætninger for investeringer, arbejdspladser og privat velfærd.
 • At mennesker behandles med respekt, anstændighed og konsekvens.
 • At Danmarks internationale profil er både troværdig, respekteret og ansvarlig.