Jeg går til valg på at skabe en stærk, en hel og en sammenhængende region. Der bor ca. 1.217.224 mennesker i regionen og regionen består af 22 kommuner. Regionen skal fokusere på regionens kerneydelser og udviklingen af et sundhedssystem som kan sikre borgerne rettidige sundhedsydelser med høj kvalitet, nærhed og omsorg. Regionsrådets rygte er blevet blakket efter sagerne om bl.a. Bios og Carl Holst. Borgernes tillid skal genoprettes og regionsrådets ry, rygte og moralske kompas skal rettes op. Der er behov for at få renset luften og ikke mindst at få nye kræfter til!  

 Jeg tror på:

Sundhed for alle pengene

  • At vi kan skabe et stærkt sundhedssystem ved at udvikle systemet indefra, ved inddragelse af de sygeplejersker, læger og administratorer der hver dag slås for at få systemet til at levere kvalitet, nærhed og omsorg.
  • At vi kan skabe bedre kvalitet ved at følge patientens vej og fjerne alle de barriere der forsinker, besværliggøre og forringer både resultater og kvalitet.
  • At vi skal sætte patienten og medarbejderen i fokus og skabe trivsel og arbejdsglæde via en høj kvalitet og gode patientoplevelser.
  • At vi skal finde helt nye metoder til at sikre lægebetjeningen til alle borgere i regionen. Det gamle system dur ikke længere og systemet er sygt.

Vækst og udvikling.

  • At vi kan fremme Syddanmarks historiske vilje til udvikling ved at nedbryde alle kommunale, regionale skel og landegrænser og sikre størst mulig mobilitet.
  • At vi kan tiltrække nye borgere og virksomheder ved at udvikle og skabe bedre og mere sammenhængende infrastruktur af både veje og kollektiv trafik.

Syddanmark er et fantastisk sted at bo med en helt unik historie og kultur. Det skal vi værne om og bygge videre på. Vi har meget at være stolte af. 

Ordentlighed betyder noget også i politik

Siden folketingvalget har det politiske Syddanmark udstillet sig selv i en grad som kun kan påkalde sig befolkningens undren, berettigede kritik – ja måske endda vrede. Listen er uendelig lang. Vejle Havn, Horsens Havn, Trekantens Forsyningsselskab, Ewii, Carl Holst sagen  og senest VUC Syd sagen i Haderslev. Vi bliver vi nærmest dagligt bliver præsenteret for nye sager. Det tegner et nærmest uendeligt og trist billede af en politisk kultur, hvor man har mistet fornemmelsen for ret og vrang. En kultur hvor man har mistet respekten for skatteydernes penge og de betroede midler.

Sammenfaldene imellem politisk udpegede repræsentanter, politiske gnaveben er ret slående, og det kan undre hvor omtanken og moralen blev af. I mine øjne er det udtryk for en politisk kultur på afveje. Offentligt ejede virksomheder er ikke at sammenligne med private virksomheder. Der skal gælde særlige rammer for gaver, rejser, bonusordninger og lønninger herunder muligheden for eks. at give sponsorater til det lokale fodboldhold. Pengene er borgernes og skal forvaltes i overensstemmelse med det faktum. Er der overskud skal det tilbageføres til borgerne ved lavere priser og ikke bruges på ekstravagante belønninger, gaver eller bonusser.

Jeg håber vælgerne frem til regionsrådsvalget og kommunalvalget 21. november, vil samle de mange sager sammen, og vælge nogle repræsentanter der både kan og vil indføre en anden politisk kultur.

Ordentlighed betyder noget også i politik.

 

Vi kan spare milliarder hvis bare Samfundet fik lov at bestemme.

Forleden var Formanden for Danske Regioner ude og foreslå, at man skulle forbyder al rygning foran de danske sygehuse. Det virkede provokerende på Bent Hansen at patienter og pårørende stod og røg!

I udgangspunktet lyder det jo som et ret tilforladeligt forslag. Mange mennesker dør jo hvert år af tobaksrygning eller er det nu også det? Mange mennesker dør af rygning. De koster ualmindelig mange penge for samfundet inden de dør og vi mister skatter og afgiftsindtægter fordi de lever kortere. Men hvorfor så ikke forbyde rygning helt? Så er problemet jo løst eller?

Vi bruger også mange penge på fedme. Hvorfor så ikke bare forbyde alle de ting der feder?  Et sådant forbud kunne man målrette og regulere via sygesikringsbeviset. Via obligatoriske målinger af alle borgeres Body Mass index (BMI) og indlæggelse af dette i sygesikringsbeviset, så kunne samfundet via scannere i alle supermarkeder og forretninger, tilsikre os at borgeren ikke kan købe fedmefremkaldende fødevarer. Ja faktisk alle andre ting som eks. alkohol, som vi mener borgeren ikke vil have godt af.  

Det vil jo være rent win – win og samfundet kan spare milliarder. Borgerne lever længere og sundere. Borgerne betaler mere i skat, lever længere og belaster samfundet mindre. Borgernes uansvarlige levevis har vi sat en stopper for,og de borgere der måtte fravælge denne ”samfundshjælp” - ja, dem kunne vi jo sanktionere til en sundere adfærd. Samfundet kan jo ikke forventes at skulle honorere uansvarlighed!  

Ovenstående lyder måske for nogen som et drømmesamfund hvor alt er billigere, bedre og hvor alle regnearkene styrer vores liv. I mine ører lyder det som en rædsel. Selvfølgelig har jeg karikeret Bent Hansens udtalelser. Det er helt bevidst, for det samfund den tankerække fører os hen til, er et samfund hvor Staten, Region og Kommune har overtaget al styring fra individet og ikke mindst ansvaret. Det er ikke det samfund jeg ønsker at leve i.

Jeg vil have et opgør med formynder- og forsørgelsessamfundet. Det er helt forkert og ikke holdbart, at fratage individet selvbestemmelsen og retten til at leve livet i frihed. Det er nemt for en socialdemokrat at falde i formynderiets dunkle fælde. Det er det ikke for en liberal. Vi har de seneste 15 år indført en række forbud imod rygning der virker fint. Der er ikke brug for flere forbud men færre og slet ikke forbud der ramme udsatte.