Steen Holm Iversen som Spidskandidat

Kære LA’ere, kære medlemmer, kære venner.

Hvorfor bør du stemme på mig som spidskandidat for Sydjyllands storkreds? Det skal du af tre grunde: 

1. Som spidskandidat vil jeg loyalt arbejde for at hele LA i Sydjylland får det bedst mulige valg –– og det indbefatter at støtte andre kandidater i deres indsats.

2. Som officer i hæren er jeg god til at skabe resultater ved at samarbejde og få folk med mig. Det virker meget bedre end konfrontation og stejlhed.

3. Som ægte liberal hæger jeg om folks frihed og deres ret til at leve som de vil. Statens magt skal stækkes og dens umyndiggørelse af borgerne stoppes. Bureaukrati og skrankepaveri skal bekæmpes. Kriminalitet skal bekæmpes. Men altid med fokus på den enkeltes meritter, aldrig i form af kollektiv afstraffelse.

 

Situationen i en nøddeskal

Hvis LA skal stå stærkere i morgen end i dag, så handler det i høj grad om at vi skal være bedre til at skabe samling. Succes handler ikke kun om en selv men om hele teamet –– om os alle sammen –– for selv om frihed og den liberale ånd er stærke ideer, kan de ikke løftes af en enkelt person.

LA er frihedens stemme i Danmark. Vi er fortaler for din ret til at leve dit liv som du vil – vi er et bolværk mod statens forsøg på omklamring og umyndiggørelse af den enkelte borger. Vi er er fuldstændig uundværlige for både Danmark og det danske demokrati.

LA er den vagthund, der afslører når stat og kommune træder ved siden af –– som kan skinne et klart og tydeligt lys på de mange situationer, hvor borgerens frihed knægtes af statens magt.

Vi er ungdommens parti –– ikke mindst her i Sydjylland. Ungdommen er nemlig klogere end min generation. Mere klarsynet. Mere international orienteret. Mere tolerant. Mere åben og først og fremmest meget mere frihedssøgende.

Der er brug for en ægte liberal spidskandidat, der kan samle storkredsen og være med til at genvinde det vi har tabt siden sidste valg.

 

Sådan genvinder vi det tabte

Hvis Liberal Alliance skal genvinde det vi har tabt siden sidste valg –– så skal vi tilbage til rødderne. Tilbage til den oprindelige opgave. Tilbage til at være fællesskab, hvor vi støtter hinanden, hjælper hinanden og gør hinanden stærkere.

Vi skal droppe ”jeg alene vide” attituden og forstå, at vi som gode liberale sagtens kan være uenige om småting, så længe vi er enige om de overordnede linjer. Mennesker søger fællesskaber der giver håb og giver mening. Sammen kan vi genskabe begejstringen. Sammen kan vi genskabe sammenhængen og den røde tråd mellem medlemmer, folkevalgte og organisation. Ellers har vi ikke noget politisk projekt!

Netop derfor er det vigtigt med en spidskandidat, der ser sig selv som en holdspiller, i stedet for en individualist med stejle meninger, som hverken evner at bøje af eller at anerkende andre menneskers synspunkter.

Hvis der er én ting jeg har lært gennem mine 33 år i hæren, mine gentagne udsendelser til Afghanistan og ex-Jugoslavien og min nuværende rolle som sektionschef i Hærens Efterretningscenter, så er det netop at succes handler om samarbejde, åbenhed, og evnen til at skabe fælles fokus.

I Varde byråd skaber jeg stærke liberale resultater gennem samarbejde. Jeg forstår, at bare fordi jeg er uenig med nogen er de ikke nødvendigvis min fjende, eller har fortjent at blive talt ned til eller behandlet arrogant. Ordentlighed betyder noget – også (eller muligvis især) i politik.

Hvis jeg bliver valgt til Folketinget, vil jeg bekæmpe bureaukrati, skrankepaveri og meningsløse systemer. I den sidste ende bør alle kunne enes om at forenkle og decentralisere –– og så kan vi altid bagefter diskutere, om vi skal bruge besparelsen på skattelettelser eller bedre kernevelfærd.

En af de vigtigste kamp der skal udkæmpes, er kampen for både den individuelle frihed, retten til at leve sit liv som man gerne vil samt kampen for Danmark sikkerhed og suverænitet.

Aldrig kollektiv skyld.

Vi skal styrke både tryghed og retssikkerhed i samfundet – det kræver, at vi sikrer flere ressourcer til at håndhæve loven –– at vi sætter hårdere ind overfor bander, knivstikkere og voldtægtsforbrydere og parallelsamfund – men vi skal huske ALDRIG at dømme folk kollektivt men altid kigge på det enkelte individ.

 

Mere frihed til de unge

Ungdommen fortjener endnu mere frihed (og ansvar) end i dag – bedre mulighed for at uddanne sig og arbejde i udlandet, mulighed for at tjene mere ved siden af SU’en og friheden til at indrette sig som man nu engang finder bedst.

 

Som spidskandidat vil jeg arbejde loyalt for at sikre hele LA det bedst mulige valg. Vi skal stå sammen om at genvinde det tabte og sikre at vi endnu engang kan mønstre 2 sydjydske mandater til LA.

 

Her er hvad jeg lover jer:

Vælger I mig som spidskandidat lover jeg det følgende:

1. En fuldstændig målrettet indsats på at samle storkredsen så vi med fælles hjælp kan genvinde tilliden hos de 33000 vælgere der stemte på os sidste gang her i Sydjylland.

2. Et klart fokus på at Syddanmark kommer med i opsvinget og får løst udfordringer som lægemangel, trængsel, problemer med rekruttering af arbejdskraft, bosætning, vækst og udvikling samt bedre balance..

 

Samarbejde og samling

Bliver jeg valgt til Folketinget vil min mangeårige ledelseserfaring fra hæren i den grad være brugbar. Som officer skal man ikke kun udvise overblik og handlekraft, man skal også være i stand til at få folk med sig!

Sagen er jo den enkle, at vil man skabe forandring hjælper det ikke at stille sig op og skælde ud på alle dem, man gerne vil forandre. Det nytter intet. Det er klogere at besinde sig, at skabe et samarbejde om forandring, hvor ingen oplever at tabe ansigt.

 

Det handler om vores succes

Viser I mig tilliden og gør mig til spidskandidat er det præcis hvad jeg kan love jer:

At det kommer til at handle om vores succes –– at jeg vil samle fremfor at splitte og at jeg vil arbejde hårdt for at finde måder at få andre politikere med mig så vi kan få skabt flere reformer der øger friheden og råderummet for alle borgere –– og for Sydjylland, selvfølgelig.

Tak for jeres tid. Tak for ordet. Og husk –– uanset hvem I ender med at stemme på, så er jeg glad for at dele ønsket om mere frihed med jer alle.

Tak!