Velkommen

I årtier har skiftende politiske reformer svigtet sammenhængskraften og balancen i Danmark. Kommunalreformen, Domstolsreformen, Politireformen og en række andre politiske reformer har centraliseret Danmark i en hidtil uset grad og konsekvenserne for balancen og sammenhængskraften i Danmark, er markante og er blevet accelereret af finanskrisen.

Selvom opsvinget viser sig mange steder, viser manglen på balance og sammenhængskraft sig også. Der er stadig store områder i Danmark som halter bagefter, og som ikke er kommet med i opsvinget. Vi betaler så at sige stadig prisen for centraliseringerne, og Danmarks samlede vækst er derfor også lavere end den vi ser hos vores naboer.

Manglen på balance og sammenhæng i Danmark gør os fattigere og forringer vores muligheder for at udvikle det Danmark vi elsker.

Liberal Alliances program, kur og kurs for Danmark vil genskabe virkelysten og væksten, og vil føre Danmark væk fra afviklingskursen, væk fra forsørgerstaten og væk fra et samfund der begrænser hæmmer det frie initiativ, den personlige frihed og retten til at bestemme over sit eget liv.

Kan vi selv, så skal vi også selv. Forsørgersamfundet, verdens største offentlige sektor og ikke mindst det danske skattetryk, der hæmmer vores udvikling, vores frihed, vækst og velstand er den vigtigste politiske kamp.

Vi skal, kort sagt ikke holde hånden under dem der ikke har brug for hånden, men derimod hjælpe dem, og holder hånden under dem der ikke selv kan.

Den nuværende VLAK regering er i fuld gang med at ændre på Danmarks retning i mere borgerlig og liberal retning. Det skyldes ikke mindst Liberal Alliances medvirken i regeringen.

Uden Liberal Alliance var det ikke sket. Vi har opnået masser af liberal resultater i regering men vi har også måtte æde masser af kameler, og har måtte slås hårdt for vores mærkesager, men det ændre ikke ved resultaterne.

Liberal Alliance valgte at gå i regering. Vi valgte at tage ansvaret da lejligheden bød sig. Vi kunne være blevet udenfor og vores egne partipolitiske og taktiske hensyn. Vi valgte i stedet at prioritere Danmark og danskerne højere. det synes jeg er ansvarligt og troværdigt.

Liberal Alliance går til valg på at styrke den siddende regerings mandat og fortsat sikre Danmark en borgerlig og liberal regering.

I 2017 blev jeg valgt til byrådet i Varde Kommune, herudover er jeg stedfortræder til folketinget og stiller op til det kommende folketingsvalg.

SENESTE NYHEDER

Følg med i de seneste nyheder jeg kommentere på i aviser, dagblade og sociale medier

Jorden er flad og jeg vil skyde migranterne

Blogindlæg Steen Holm Iversen 12.09.18 af Steen Holm Iversen 4 Politik Jeg vil gerne vælges til Folketinget. Jeg foreslår derfor at vi skyder migranterne på Middelhavet, smider indvandrerne ud, og skriver historiebøgerne om så vi fremad rettet altid kun har fokus på...

læs mere

10 hours ago

Steen Holm Iversen

Igår afholdte Ugebrevet Mandag Morgen og Varde Kommune arrangementet “Vores Stemme”

Det var så at sige demokratiets stemme helt uden filter.

Ud af mødet vil der komme en række dagsordner der politisk vil kunne både understøtte de lokale ildsjæle der hver dag arbejder og kæmper for at udvikle de attraktive bymiljøer, der kan skabe både bosætning og erhvervsudvikling Varde.

Vi ser arrangementet som en af flere trædesten der skal føre Varde op i superligaen i blandt Danmarks kommuner, hvad angår kommunens samarbejde med foreningslivet og civilsamfundet.

Varde - en kommune i særklasse😊

Liberal Alliance Varde
Lokal udvikling, der tiltrækker nye borgere, er vores mærkesag.

Der er rigtig mange af vores politiske modstandere, der går til valg på at skabe en sammenhængende Varde Kommune. Det tror vi ikke på i Liberal Alliance.

Varde Kommune er det, der binder os sammen, men de gamle kommuner er stadig i vores identitet, og det er med til at skabe stærke lokale miljøer.
... See MoreSee Less

View on Facebook

4 days ago

Steen Holm Iversen

Dagens Jydske vestkysten:

Vi skal turde investere i fremtidens trafik

Læserbrev: Infrastruktur, veje og pålidelig kollektiv trafik er nøjagtigt ligeså centralt for mulighederne i et samfund for at udvikle sig, som et stabilt arbejdsmarked, og et godt sygehusvæsen er det.

Alligevel er noget af det sværeste i politik øjensynligt at sikre rettidig omhu, og rettidig udbygning af veje og infrastruktur.

Vi lever i disse år med konsekvenserne af en række politiske undladelsessynder.

Når du sidder fast i motorvejskøen, eller venter på toget, som atter er brudt sammen, er det fordi vi som samfund ikke rettidigt har evnet at investere i fremkommelighed og mobilitet.

Fremkommelighed og mobilitet er helt afgøre for at en region kan fastholde eller tiltrække investeringer og bosætning og herigennem skabe økonomisk fremgang og udvikling.

Men det så her er, at dilemmaet opstår.

På den ene side er investeringslyst og udvikling afhængig af en god infrastruktur. På den anden side bør der være et "rimeligt" samfundsmæssigt afkast på investeringen. Afkastet beregnes på en række faktorer, men reelt er dette årsagen til Syddanmark ofte forbigås når midlerne skal prioriteres.

"Vi tror", "vi forventer og "udviklingen peger på" taler ikke sammen med Vejdirektoratets målinger, data og modelsimulationer. Uanset modellen, så vil yderområderne altid tabe, og derfor forblive yderområder.

I de senere år har satsningen på kystturisme givet pote. Med 8 millioner overnatninger i Ringkøbing / Skjern og Varde de seneste år har vi for længe siden overhalet hovedstaden. Problemet er blot at vores gæster holder i kø fra Hamburg til Thorsminde. Tilsvarende hænger virksomhederne fast i de utallige køer.

I disse år lapper vi på undladelsessynderne. Og der er masser af lapper. De kan ikke stå mål med fremtidens behov. Det ved vi nu, og det vil blive dyrt at ændre på, som også adskillige erhverv allerede har peget på.

Vi kommer til at leve med kø, forsinkelser og trængsel i en tid endnu, men tiden er moden til at skifte spor og turde se fremad, og ikke kun reagere med investeringerne når problemerne er synlige for enhver.

Vi skal turde investere i fremtidens mobilitet og dermed i også fremtidens arbejdspladser, og således i fremtidens vækst.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Find mig på Twitter

Liberal Alliances Mærkesager

Mere frihed.

Vi er gode til at tage ansvar for os selv og hinanden. Du er bedst til at bestemme over dit liv, så det skal du have friheden til.

Mindre bureaukrati.

Bureaukratiet går forud for hensyn til børn, ældre og syge. Alt for meget arbejde i den offentlige sektor er tomt arbejde. Det kan vi gøre bedre.

Mere vækst.

Økonomisk vækst er vigtig for, at Danmark kan udvikles. Vækst skaber nye job og en sund dynamik i samfundet. 

Mindre Skat

Ingen betaler så meget i skat som danskerne. De høje skatter står i vejen for vækst og udvikling.

Varde – En kommune i særklasse!

Som medlem af Varde byråd arbejder jeg hver dag for at Varde bliver – En Kommune i Særklasse. Det var overskriften på vores valgprogram og det er stadig det Liberal Alliance arbejder for.

Vi bor i dag i en af Danmarks geografisk største kommuner med alle muligheder og udfordringer det giver. Særligt efter kommunalreformen i 2007 har vi været vidne til en omfattende centralisering af Varde.

Vi er de senere år blevet bedre til at skabe lokal udvikling, men vi kan stadig gøre mere for at Varde bliver en hel kommune og et endnu bedre sted at bo og leve. Vi mener, at man aldrig må stoppe med at stræbe højere!