STEM KONSERVATIVT

STEEN HOLM IVERSEN

 

 

 

 

Lavere skat

Det danske skatte -og afgiftstryk er den største trussel mod vores fremtidige velstand og velfærd. 

Selvom Danmark har et af verdens højeste skattetryk, har vi ikke adgang til verdens bedste hospitaler, skoler, plejehjem m.m. Derfor kan vores høje skattetryk ikke retfærdiggøres.

Jeg vil derfor arbejde for:

At det kan betale sig at arbejde og yde en ekstra indsats: Selvom antallet af borgere på offentlig forsørgelse har været faldende de seneste år, har Sydjylland alligevel en større andel af borgere på offentlig forsørgelse end resten af Danmark. Vi har brug for alle hænder, og det skal fortsat betale sig at arbejde. Derfor vil Liberal Alliance lette skatten i bunden, så ingen skal betale skat af de første 7.000 kr. pr. måned, der tjenes. Du skal ikke tvinges til at forsørge andre, før du kan forsørge dig selv. Derudover skal der være en flad skat på 40%, så der bliver skabt et incitament for at arbejde og yde en ekstra indsats.

Bedre vilkår for grænsehandlen og turismen: De danske butikker mister for mange penge til grænsehandlen i Tyskland. Derfor vil jeg kæmpe for en ensartet konkurrence henover grænsen ved at harmonisere de danske afgifter med de tyske. Derudover skal vi gøre det mere attraktivt at være turist i Sydjylland for at sikre vores vækst. I den anledning bør afgifter på hotel, restaurationssbesøg og campingydelser sænkes.

 MERE FRIHED

Vores frihed er ikke til salg!

Alle mennesker er født frie og forskellige. Derfor trives vi bedst med at bestemme mest muligt selv. Statens eneste opgave er at skabe de rette betingelser, der sikrer vores ret til at leve i frihed og tryghed og sikkerhed.

Jeg vil derfor arbejde for:

Frit valg af læge, sygehus, skole & daginstitution: 20% af de børn, der er påvirket af skolelukninger i Danmark, bor i Sydjylland. Frihed handler også om, at du frit kan vælge, hvilken skole dit barn skal gå på eller, hvilken læge du ønsker at benytte. Derfor vil jeg kæmpe for, at pengene følger dig, så valget af skole, læge, sygehus eller daginstitution udelukkende bliver DIT!

Bedre støtte til fri -og privatskoler: Når forældre tvinges til at skifte folkeskolen ud med f.eks. en friskole, er det ikke fair, at de selv skal betale for den nye friskole. Derfor skal brugerbetalingen nedbringes, så vi kan sikre, at flere forældre får mulighed for at finde den rigtige skole til deres barn.

Mindre overvågning: For de offentlige myndigheder skaber teknologien flere og flere muligheder for overvågning i ”den gode sags tjeneste”. Jeg vil kæmpe for din frihed til ikke at blive overvåget og sikre, at dine data ikke kan blive misbrugt.

MINDRE BUREAUKRATI

Staten skal være det frie markeds ven.

Staten skal være det frie markeds ven ved at sikre en regulering af vores marked, der fremmer konkurrencen, beskytter ejendomsretten og forhindrer en kunstig monopoldannelse.

På ganske få årtier har markedsmekanismerne løftet millioner ud af fattigdom og skal en hidtid uset velstand på kolden. De liberale markedskrafter skal kontrolleres med også udnyttes.

De danske virksomheder bruger hvert år 29 mia. kr. på at efterleve erhvervsrettet lovgivning, som i mange tilfælde er forældet eller unødvendig. Bureaukrati koster derfor vækst og står i vejen for effektivitet og et bedre produkt.

Jeg vil derfor arbejde for:

Færre ligegyldige regler for virksomheder: Mange sydjyske virksomheder oplever, at mange ligegyldige regler og lovgivninger er en stor hindring for vækst. De sidste 20 år er lovmængden tredoblet. Bureaukrati, tilsyn, kontrol og krav til dokumentation koster dyrt. Jeg vil derfor kæmpe for, at vi reformerer, automatiserer og sikrer, at den bureaukratiske byrde nedbringes, så de sydjyske virksomheder kan arbejde mere effektivt og skabe vækst.

En bedre og billigere offentlig sektor: Den offentlige sektor er notorisk tynget af det bureaukratiske åg, der gør det svært at fokusere på at levere gode forløb og høj kvalitet til borgerne. I 2015 omfattede Serviceloven 24.000 sider, men i dag fylder den 30.000 sider. Jeg ønsker at genskabe frihed og tillid til de offentlige ansatte, så de kan koncentrere sig om deres kernekompetencer og give borgerne kvalitet for vores allesammens skattekroner. Derfor SKAL det vanvid stoppes. Det er muligt at skabe bedre offentlig sektor for færre penge, hvis overflødige og unødvendige regler og love skæres væk.

Mål på effekt og kvalitet: Vi skal afskaffe de nuværende procesmål og fokusere på kvalitet og den tværgående sammenhæng med borgeren eller virksomheden i centrum. Den offentlige sektor skal måles på to ting: Brugertilfredshed og medarbejdertilfredshed. Den offentlige sektors nuværende ledelses- og tillidskrise kan kun rettes op indefra, ved tydelige ledelse og prioriteringer på kerneydelserne. Det er ikke manglen på penge der er den offentlige sektors problem. 

HØJERE VÆKST

Vækst skaber den velstand, og velstand finansiere velfærd.

Så enkelt er det. Vækst og udvikling er det som finansierer den danske velfærdsmodel. Det gør hverken statslige jobs eller andre offentlige funktioner.

Det er derfor vigtigt, at vores virksomheder får de rette betingelser at skabe deres vækst under. Det gør vi ved at sikre, at Danmark er et attraktivt land at investere i. Kun ved at tiltrække investeringer, fremme lysten til at udvikle nye produkter og skabe nye arbejdspladser kan vi sikre finansieringen af det velfærdsniveau, som vi ønsker os.

Jeg vil derfor arbejde for:

At øge fokus på at forbedre vejene: Op mod 45% af virksomhederne i de sydvestjyske kommuner mener, at den største udfordring for vækst er infrastrukturen. Særligt peger de på en ny midtjysk motorvej – og med god grund. Mere end 90% af al transport sker på vejene. Derfor vil jeg kæmpe for, at der kommer et øget politisk fokus på at forbedre vejforholdene.

At gøre Danmark mere attraktivt for virksomheder: De sidste 20 år er der kun skabt en arbejdsplads med over 1.000 ansatte. For at gøre Danmark til et mere attraktivt land at skabe og drive virksomhed i skal selskabsskatten sænkes på et konkurrencedygtigt niveau.  

At virksomhederne får den arbejdskraft, som de har behov for: Vores opsvings største udfordring og trussel er den stigende mangel på arbejdskraft. Hvis virksomhederne ikke får den arbejdskraft, som de har behov for, kan de ikke tage flere ordrer ind og øge produktionen. Lige nu er beskæftigelsen rekordhøj, men vi har endnu ikke fået flytte vores 100.000 ledige i job. Det skal vi lykkes med, ligesom virksomhederne nemt skal kunne rekruttere og ansætte kvalificeret, udenlandsk arbejdskraft med de nødvendige kompetencer og viden.

Bedre vilkår for iværksættere: Hvis vi vil skabe en højere vækst, bliver vi nødt til at sikre bedre vilkår for nye iværksættere ved at skabe de rigtige finansieringsmuligheder og lovgivningsmæssige rammer. Jeg ønsker at genskabe Danmarks historiske position som et af verdens mest innovative samfund.  

SENESTE NYHEDER

Følg med i de seneste nyheder fra min blog, Facebook og Twitter.

Velfærdsdiskussionen er endt i en overbudskonkurrence, hvor milliarderne flyver hen over hovedet på vælgerne. Men det er ikke til at få øje på konkrete forslag til at ændre den offentlige sektors systemiske fejl, der udgør de egentlige problemer.

Er der noget, som har danskernes fulde og absolutte opmærksomhed, så er det diskussionen om den offentlige sektor og den danske velfærdsmodel. Stort set alle undersøgelser over vælgernes interesse og fokus i den igangværende valgkamp bekræfter dette, ligesom det er...

læs mere

Dansk Landbrug i vadestedet!

I årtier har dansk landbrug været den primære drivfaktor i udviklingen af vores samfund. Det var bønderne, der fandt sammen om det første andelsmejeri i 1882, det var bønderne og ikke mindst deres ansatte, der formede vores landdistrikter i alt fra oprettelsen af...

læs mere