Hærens udviklingsvirksomhed demonteres, reduceres og splittes op

af | aug 14, 2018 | blog | 0 Kommentarer

I et nyhedsbrev, der blev udsendt i sidste uge kaster Forsvarschefen vievand ud over den budgetanalyse som skal danne baggrund for det kommende forsvarsforlig. Anbefalingerne er både rigtige og nødvendige slår Forsvarschefen fast.

Jeg skal være den første til at bekræfte, at det Forsvar som vi står tilbage med efter knapt 20 års kontinuerlige omstruktureringer ikke på alle områder leverer, ej heller er i stand til at omsætte skatteborgernes bidrag til fred og sikkerhed på en særlig optimal eller effektiv måde.

Der er masser af plads til forbedringer ligesom der er ting der fungere godt og som bør bevares. Analysen er meget omfattende og fylder knapt 1100 sider.

Hverken organiseringen af Forsvarets øverste ledelse eller af de ministerielle styrelser er omfattet, med undtagelse af Forsvarsministeriets indkøbs- og materielstyrelse der foreslås omstruktureret for gud ved hvilken gang….Det er vel 9. eller 10. omstrukturering siden oprettelsen i 2005..

Noget af det der nok bekymre mig mest er omfanget af den historiske omstrukturering som Forsvarschefen herved erklære at ville stå bag.

I nyhedsbrevet anføres det bla. – meget neutralt – at udviklingsvirksomheden skal centraliseres og reduceres.

Det der burde have stået var, at særligt Hærens udviklingsvirksomhed demonteres, splittes op og skæres ned.

Det bliver hurtigt meget teknisk det her, men omsat i ting som langt de fleste mennesker kan forholde sig til, så er der lagt op til at det nyoprettede Hærens Kamp- og Ildstøttecenter i Oksbøl nedlægges og opdeles. Det stopper desværre ikke der.
På samme vis er forslaget også, at det nyoprettede Hærens Efterretningscenter nedlægges på samme måde og deles op. Dermed er Forsvarschefen inde og pille ved nogle af de vigtigste kompetence- og Videnscenter Hæren og Forsvaret har.

Hvordan man kan komme frem til at nedlægge dem begge er for mig både stærkt bekymrende, men i virkeligheden også foruroligende, for det virker mest som om at man ikke har den fjerneste ide om hvad det er man piller ved.

Hærens Kamp og ildstøttecenter blev oprettet i asken af Hærens Kampskole i 2014, samtidig med at man besluttede at sammenlægge kamptropperne og artilleriet. Centeret har bla. ansvaret for studie- og udvikling af beskyttelsen af soldaten, beskyttelse af køretøjer samt eks. integration og krav til, såvel Hærens våben som den effekt de skal leverer for at Hæren kan kæmpe og vinde. Jeg gjorde tjeneste ved Hæren Kampskole i 13 år. Det er min vurdering at Hæren og Forsvaret herved vil miste en vital og sensitiv viden og kapacitet der, ikke mindst da hæren blødte under alvorlige tab leverede en helt afgørende indsats, for både at forbedre soldaternes materielmæssige beskyttelse, men også ift. indsatsen med at udvikle de procedure der muliggjorde at Hærens enheder kunne kæmpe og nedkæmpe Taleban på det taktiske og det lokale niveau.

Hærens Efterretningscenter blev oprettet i 2014 for at lære af de blodige erfaringer og tab som Hæren havde gjort sig i kampagnerne i både Irak og Afghanistan. Formålet var at samle Hærens taktiske efterretningsenheder og skabe en sammenhængende udvikling målrettet den taktiske efterretningstjeneste, og ikke mindst øge integrationen og effekten til gavn for enhedernes egen beskyttelse og kampkraft. Den foreslåede centralisering og nedlæggelse, vil føre den taktiske efterretningstjeneste tilbage til det niveau vi kendte til før 2005. Om end kapaciteterne måske kan holdes samlet vil adskillelsen fra udviklings- og analysekapaciteterne , fjerne den synenergi og den sammenhæng som specielt efterretningstjenestens effekt på afgørende vis er helt afhængig af.

Nu her knapt tre et halvt år senere er Forsvarets øverste ledelse øjensynligt blev meget klogere end man var i 2014 da man oprettede begge center.

Nu skal de begge nedlægges og virksomheden splittes op, imens taktiske udviklingsvirksomhed, der er kernen skal reduceres og centraliseres.

Jeg har tidligere sammenlignet budgetanalysens anbefalinger og konsekvenser med kollapset i SKAT.

Jeg har tidligere kaldt den Danmarks historiens største omstrukturering af Hæren for et eksperiment.

I Forsvarschefens nyhedsbrev udtaler han at han finder budgetanalysens anbefalinger både rigtige og nødvendige. Der masser af relevante provenuer der både kan og skal hentes med udgangspunkt i analysens anbefalinger, men reduktion af den taktisk orienterede udviklingsvirksomhed og en opsplitning af efterretningskapaciteterne er hverken nødvendig eller rigtig.

Det vi dog nu ved er, at Forsvarschefen formodentlig ikke kommer til at stå på mål for at bevare, hverken Hærens Kamp og Ildstøttecenter eller det nyoprettede Hærens Efterretningscenter.

At man derudover vil oprette to nye brigader uden at placere en af dem i Hærens største øvelses- og skydeterræn er en HELT anden sag.

At man derudover foreslår værnepligtige som besætningsmedlemmer på kampvogn, at centralisere al kampvognsuddannelse, formodentlig 100 km fra deres primære skyde- og øvelsesterræn og værksted, og leger med en udfasing af Hærens infanterikampkøretøjer understreger det blot alvoren, og de risici analysens indhold kan få for Hæren i de kommende forhandlinger.

Offentliggørelse af budgetanalysen er helt i tråd med mine egne opfordringer tidl. i debatten på Olfi. Min opfordring skal derfor være til både kollegaer, presse og andre interesserede. Brug den unikke mulighed vi får nu for at debattere forsvar og sikkerhed og ikke mindst til at kvalificere den kommende forligsproces.

men…Husk – Tal ordentligt hele vejen igennem uanset hvor stødt du bliver.

Previous

Next

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *