Sæt lægerne fri og liberaliser almen praksis

af | aug 27, 2018 | læserbrev | 0 Kommentarer

Forleden indgik Region Syddanmark en aftale med de praktiserende lægers organisation. Det banebrydende i aftalen synes blandt andet at være, at det nu skal være muligt at sende et billede til sin læge af eksempelvis et brandsår eller et udslet.

I de senere år har lægemanglen været et af de helt store politiske emner. Til trods for en række initiativer, der skal afhjælpe lægemanglen, så vil det tage lang tid ci kan se en effekt. Region Syddanmark og en række andre regioner er derfor nu i gang med at oprette sundhedshuse.

Der er ingen tvivl om, at det giver mening at samle flere funktioner og flere specialer under samme tag. Der er heller ingen tvivl om, at der er behov for at udvikle det nære sundhedssystem og øge mængden af de opgaver, der løses helt ude i den skarpe ende. Det skaber bedre sammenhæng og bedre mening for alle.

Problemet er blot, at udviklingen ikke rykker eller læser det systemiske problem i almen praksis.

Vi betragter ofte de alment praktiserende læger som et liberalt erhverv. Det er imidlertid i min verden en stor tilsnigelse. Der er ikke fri konkurrence og lægerne er underlagt stram økonomisk, geografisk og politisk styring. Havde de privatpraktiserende læger været et “ægte” liberalt erhverv, ja, så havde billedanalysen og vurderingen formodentlig været indført for 15 år siden.

Den største udfordring er derfor i mine øjne at nedbryde det systemiske problem, og det der begrænser udviklingen af det borgernære sundhedsvæsen. Der er kun begrænsede forretningsmæssige incitamenter for lægerne. Hvorfor indføre en forbedret service, ny teknologi, eller flere borgernære tilbud, hvis de ikke, kunden, stat og region, politisk vil eller har set mulighederne.

Mit bud er, at vi ikke kan udvikle eller sikre vores borgere hverken en tilstrækkelig lægedækning eller en innovativ almen praksis i verdensklasse, hvis vi ikke fremmer liberaliseringen af sektoren. Statens nuværende ønske om tidlige udskrivninger, højere produktivitet og løsning af flere opgaver i almen praksis er dømt til fiasko, da det nuværende system er tæt på sammenbrud.

Vi er tvunget til at gøre det både økonomisk og fagligt attraktivt at drive en lægepraksis. Det kan vi kun hvis vi lader markedskræfterne styrer både lægedækningen, innovationen og udvikling af sunde forretningsmodeller, som er afgørende for at både borgere, virksomheder og samfund kan fungere.

At “hjemtage” og skabe flere regionsdrevne sundhedshuse er ikke løsningen, men er en maskeret nationalisering

Previous

Next

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *