Omdøb stormflodsordningen til klimaordningen

Læserbrev: Medierne har i den seneste tid dækket de skader, som den historiske tørke har påført blandt andet huse bygget på lerjord, og mange mennesker står i dag med alvorlige og omfattende skader forårsaget af den historiske tørke, vi har oplevet hen over sommeren.

Der er vel ingen tvivl om, at skaderne er forårsaget af det ekstreme vejr, og at folk ikke har kunnet gardere sig ved deres eksisterende forsikringer.

Havde vi i stedet oplevet stormflod eller storm, ville situationen have været en anden for de berørte.

Hvad de færreste måske ved eller bemærker, betaler man via sin brandforsikring til en statslig storm- og stormflodsordning. Ordningen fungerer som en forsikring, og det er stormrådet, der afgør, om der eksempelvis er tale om stormflod, og om ordningen kan dække folks skader på ejendomme og til eksempelvis genhusning.

Det ville jo være nærliggende at kigge på at justere denne ordning fra at omfatte storm og oversvømmelser til også at omfatte skader, som generelt må kategoriseres som forårsaget af ekstremt vejr.

Bidraget udgør i dag 60 kr. pr. husstand. I min verden kunne man uden problemer hæve denne afgift og præmie til det dobbelte, for sommerens ekstreme tørke er nok desværre ikke det sidste ekstreme vejr, vi vil være vidne til.

Lad os sidestille stormflod, oversvømmelser, storm og tørke. Den adskillelse giver ikke megen mening.

Vi bør endvidere kunne finde en måde at hjælpe dem, der uforvarende er blevet ramt af dette års tørke.

Previous

Next

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *