Veje og god fremkommelighed skabe også balance i Danmark.

Igennem de sidste 10 år er det lykkedes for en række vestkystkommuner at skabe en helt unik udvikling i den danske kystturisme. Zoomer vi ind, så vil Varde og Ringkøbing Skjern kommuner til sammen have flere overnatninger i 2018 end hovedstaden og dermed overtage førerpositionen som Danmarks førende turistdestination.

Den udvikling er ikke kommet af sig selv, og i modsætning til København der får det meste af staten, er der investeret massivt, i både udvikling men også i at styrke vestkystens profil som turistdestination, i et snævert samarbejde med erhvervet, ligesom at både Naturpark Vadehav og Vesterhav har skubbet på udviklingen.

Skal vi fastholde udviklingen, og ikke mindst skabe grundlag for en fortsat udvikling, er det imidlertid nødvendigt at fokusere på vores infrastruktur. Som situationen er i dag holder de vores gæster, lidt groft sagt, i kø fra Hamborg til Thorsminde særligt på skiftedagen som historisk set er lørdag.

Kigger vi på den måde Vejdirektoratet prioriterer udvidelser af eks. veje og anlæggelse af nye motorveje baseres de naturligt nok af trafikmålinger og dermed på antallet af biler i døgnet.

I det system vil yderområderne altid tabe, da den gennemsnitlige trafikale belastning, i døgnet, aldrig kommer i nærheden af eks. belastning på tilsvarende veje i hovedstadsområdet.

Vi er skal til at vende den politiske prioritering på hovedet. Vi skal turde både satse og på at skabe udvikling i yderområderne også igennem nye veje og infrastruktur.

Det giver sammenhæng for vores gæster men vil ikke mindst også skabe vækst og udvikling og et Danmark i bedre balance.

Previous

Next

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *