Et sundhedsvæsen med nærvær, omsorg, anstændighed og værdighed.

af | mar 18, 2019 | blog

Et vigtigt tema for mig i den kommende valgkamp vil være sundhed. Vi skal have et sundhedsvæsen, som leverer den højeste mulige kvalitet. Uanset, om du, som patient, bor i Nørre Snede, i Sønderborg eller København, skal du have den bedste tænkelige behandling og den højeste tænkelige kvalitet.

Det får du ikke i dag.

Jeg er fuldstændig ligeglad med, om de ansatte kommer fra kommunen, regionen eller staten. Det er dig, din sygdom og din behandling, som det hele handler om.

Vi skal prioritere den patientrettede og borgernære sundhed. Patientens forløb skal derfor være personalets og ikke mindst ledelsens absolutte førsteprioritet. Det sundhedsfaglige personales fokus bør udelukkende være på patientens sygdom og den behandling, som er nødvendig for, at patienten kan vende tilbage til sit normale liv.

I sidste ende er det det eneste, der betyder noget for patienten og de pårørende.

Vi bliver nødt til at kæmpe for at reducere kontrollen og den nytteløse dokumentation. I et lille land, som Danmark, er det også helt uacceptabelt, at vores journalsystemer ikke kan snakke sammen ligesom, at det ikke er acceptabelt, at det sundhedsfaglige personale kan tvinges til at behandle uden at kende til patientens sygdomshistorik og forløb.

Hvis vi skal sikre, at der er nærhed, opmærksomhed, grundighed og høj kvalitet i sundhedsvæsenets behandlinger, skal bureaukratiske unødvendigheder og regler om, hvilken kasse der skal betale og, hvem der har ansvaret, ikke blokere for, at der leveres et sammenhængende behandlingsforløb.

I seneste knap 20 år er der ansat 3500 flere sygeplejersker og knap 1700 flere læger, og der er stadig brug for flere hænder, hvis det skal hænge sammen.

Lad os nedbryde de stive faggrænser, som i dag hæmmer produktiviteten i det offentlige sygehusvæsen.

Lad os ændre de økonomiske incitamenter således, at pengene følger patienten.

Og lad os øge patienternes frie valg og tillige åbne op for, at patienten kan behandles i udlandet, hvis det er der det bedste behandlingstilbud findes målt på kvalitet, ventetid og afstand.

Vi skal forvente og stille krav til det lederskab, som kræves for at kunne sikre netop de sammenhængende, patientrettede og borgernære forløb.

Det vil kræve både mod og helhedssyn at få ryddet op i det nuværende bureaukrati og rettet op de steder, hvor sundhedsvæsenet i dag ikke leverer sammenhængende forløb eller en kvalitet, der giver mening eller hænger sammen med store beløb, som vi betaler for vores sundhedsvæsen.

Kravet er, at det skal give mening for os som skatteborgere, men også for det personale, der hver dag knokler.

Previous

Next