FLygtning og migranter: Det er nødvendigt at gøre op med det der ikke virker!

Vi har i den siddende regering sat en stopper for tilstrømningen til Danmark. Vi har den laveste tilstrømning i 30 år og er i fuld gang med at gøre op med de problemer, som vi har set vokse og vokse i mange fejlslagne forsøg på integrationsområdet.

Jeg ønsker at bevare et frit og rigt Danmark. Det er derfor nødvendigt, at vi gør op med det, der ikke virker og truer vores kultur, frihed, fred og sikkerhed.

Vi har i Danmark massive problemer med integrationen – særligt med mennesker, der stammer fra Mellemøsten og Afrika. De har en betydelig lavere grad af beskæftigelse, en højere kriminalitetsfrekvens, og mange af dem er afhængige af offentlige ydelser. Desværre ser vi også, at disse tendenser nedarves i både 2. og 3. generation. Det har vi ikke råd til, og det er derfor nødvendigt at stramme op.

Det danske samfund bygger på liberale frihedsværdier. Derfor ligger der også en kontrakt om, at du skal tage ansvar for dig selv og forsørge dig selv og din familie. Vi forventer, at du bidrager til vores samfund, som til gengæld vil give dig alle muligheder og tage sig af dig, hvis du ikke selv kan…

… men kan du, så skal du!

Vi har i årevis givet efter og ladet stå til. Det koster os omkring 30 mia. om året i øjeblikket. Vi skal have alle med, for vi har også brug for alle hænder.

Der venter os en hård omstilling, men den er nødvendig, for vi kan ikke lade stå til og se problemerne blive ved med at vokse. Vores gæster, hvad enten de er flygtninge, immigranter eller indvandrere, skal være velkomne, men de skal respektere vores værdier, kultur og lovgivning. De bør også lære vores sprog, men først og fremmest skal de kunne forsørge dig selv og deres familier.

Vi har ikke afskåret det danske samfund fra verdenen omkring os, men reglerne for ophold og statsborgerskab er ændret og blevet strammere uden, at det stadigvæk er muligt blive danske for dem, der vil og kan.

Jeg ønsker at sætte en stopper for alle spontane asylansøgninger og i stedet modtage en større andel af FN’s kvoteflygtninge. Vi skal gøre op med velfærdsturismen, styrke indsatsen overfor dem, der allerede er i vores land og øge støtten i konflikternes nærområde, hvor vi kan hjælpe flere.

Vi skal hylde alle dem, som bidrager til vores samfund og vores værdier, og de er heldigvis i overtal, men Danmark hverken kan eller skal være socialkontor for hele verden.

Previous

Next

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *