Det er din frihed

EU, staten og kommunerne blander sig i stigende grad i, hvordan vi indretter vores liv. Det skal de ikke. EU skal f.eks. ikke fastlægge regler for barsel i jeres familie. I ved nemlig bedst selv, hvad der passer ind i jeres liv og dagligdag.

Vi skal have sat den individuelle frihed i fokus – og med den følger også et øget fokus på det individuelle ansvar. Et ansvar, vi alle har – både for at forsørge os selv, men også for at tage del i det samfund, der omgiver os og giver os helt unikke og trygge rammer.

Vi skal gøre op med kvoter, ligemageri og ekstrem feminisme. Vi skal vælges på vores meritter, kvalifikationer og kompetencer.

Det er frihed for mig at kunne indrette mig i mit liv, som det passer for mig og min familie. Jeg skal nok selv tage ansvaret og konsekvenserne. Det behøver jeg hverken staten eller kommunen til at hjælpe mig med – tværtimod.

I dag betaler jeg over halvdelen af alt, hvad jeg tjener i skat. Det danske skattetryk begrænser min frihed til at vælge selv. Jeg ønsker flere frie valg. Frihed til at vælge skole, daginstitution, plejehjem, læge og sygehus, som det passer ind i mit liv og ikke, fordi det passer ind i et ”system” eller et regneark.

Jeg ønsker, at pengene skal følge dig i stedet for at følge og føje systemet. På den måde får du og jeg større frihed til at bestemme over vores egne skæbner og liv.

Om det er valg af skoler, daginstitutioner, læge, sygehus, pension eller plejehjem, så vil jeg gerne kunne vælge selv.

Det er frihed for mig.

Previous

Next