Det handler om mennesker!

I Danmark er det kommunerne, der leverer hovedparten af alle velfærdsydelserne til danskerne. Jeg vil have større ordentlighed og mere anstændighed ind i velfærdsdiskussionen. Vi skal ikke sætte lavere krav til de ydelser, som kommunerne leverer end dem, som vi selv vil acceptere i vores eget liv. Rengøring hver 5. uge hos ældre mennesker – det synes jeg ikke, er ordentligt. Kommunerne skal prioritere kerneopgaverne.

Der findes ingen undskyldninger for at prioritere administration og bureaukrati før, der er styr på kerneydelserne uanset om, det gælder i kommunerne eller på hospitalerne. Det er kerneopgaverne, dig og mig, der skal prioriteres frem for bureaukratiet og systemet.

Det er noget hykleri, når man påstår, at der ikke er penge til ordentlige bemandinger af daginstitutioner, skoler, plejehjem og sygehuse, men man opretholder sponsorater til eliteidrætten, prestigebyggerier, konsulenter eller journalister.

Balancerne i det offentlige Danmark er helt skæve nogle steder, mens man andre steder faktisk godt kan finde ud af det.

I modsætning til, hvad nogle påstår, er velfærden ikke ved at kollapse. Sundhedsvæsenet leverer 40 millioner behandlinger om året, men langt de fleste af os dømmer systemet ud fra de 4-5 tragiske eller helt uacceptable behandlingsforløb, som vi læser om i pressen. Det er ikke fair overfor de ansatte eller den indsats, som de yder for at levere en velfærd af høj kvalitet.

Vi skal pege fingrene det rigtige sted hen. Det er de lokale politikere og regionsrådspolitikerne, der har ansvaret for hospitaler, botilbud, skoler, daginstitutioner, plejehjem og hjælp til de handikappede og ikke Christiansborg. Christiansborg skaber rammerne i lovgivningen, men den omsættes ude i regionerne og i kommunerne.

Så lad os udstille dem, der ikke har styr på deres prioriteter og rose dem, der har. Der 98 kommuner i Danmark, og generaliseringer er et kæmpe problem i velfærdsdebatten.

Mange kommuner vil slet ikke overveje at tilbyde de ældre rengøring hver 5. uge, som Assens Kommune endte med at beslutte og først trak tilbage efter en shitstorm.

Vi har både råd og ressourcer til at fastholde og forbedre den danske velfærdsmodel, men det kræver, at vi fokuserer vores prioriteter på kerneydelserne og sikrer anstændigheden og ordentligheden i den offentlige sektor. Vi skal ikke sætte lavere standarder eller krav end dem, som vi vil acceptere i vores eget liv.

Vi er som borgere og mennesker helt afhængige af, at vores velfærdssamfund også leverer, når vi har brug for det.

I dag ser vi i alt for mange situationer, at det kræver en fuldtidspårørende blot for at sikre, at vi får den pleje og omsorg, som er nødvendig.

Det er fuldstændig uacceptabelt og skyldes, at man ikke fokuserer hverken på borgeren eller helhederne. Vi skal have fagligheden tilbage til de offentlige ansatte og fokusset væk fra regnearkene, bureaukratiet og kontrollerne.

Produktivitetskommissionen fastslog, at den offentlige sektor er ineffektivt drevet, og der lå et effektiviseringspotentiale på 10%.

Lad os få de gevinster hentet hjem og omsat til bedre pleje, behandlinger og tilbud. Det kræver dog ansvarlighed, faglighed, styr på prioriteterne, anstændighed og ikke mindst moral.

Previous

Next