Et forsvar for frihed!

Vi har i den siddende regering sikret øget bevillinger til Forsvaret. Og det var også nødvendigt. Jeg har været i Forsvaret i 33 år. Forsvaret har været indsat i 20 år i oprørsbekæmpelse. Det er 4 gange så lang tid, som 2. Verdenskrig varede.

Trusselsbilledet mod Danmark og Europa er i dag langt mere komplekst, end det var før 2014, og vi kan desværre ikke længere regne med Rusland som en partner efter annekteringen af Krim og den oprustning, som vi efterfølgende har været vidner til i bl.a. Baltikum.

Krigen mod terror er ikke vundet. Bekæmpelsen af terror er i dag nøjagtig ligeså vigtig, som den var i 2015, for hverken ISIS eller Al-Qaeda er nedkæmpet og truer derfor stadig den globale sikkerhed og stabilitet. De frygtelige angreb i Sri Lanka har lige (igen) mindet os, hvilken virkelighed vi lever i.

Truslerne mod Danmark begrænser sig ikke længere til det fysiske domæne, for både Rusland, Kina og Nordkorea opruster i dag massivt i cyberdomænet, og vores vitale infrastruktur angribes hver dag af ondsindede magter og organisationer med det formål at destabilisere os og f.eks. påvirke vores demokratiske valg.

Danmarks sikkerhedspolitiske situation er på alle måder en anden og langt mere alvorlig end blot for få år siden. Vores væsentligste sikkerhedspolitiske fundament er NATO. Alliancen er med eller uden Trump den væsentligste garanti for vores frihed og selvstændighed. Med Trumps ”America first” har USA skiftet politisk kurs, og vi kan ikke længere regne med, at amerikanerne vil betale for Europas sikkerhed og forsvar.

Som soldat i 33 år har jeg været med i alle omorganiseringer og omstillinger og set både negative og positive effekter af disse processer. På alle måder er Forsvaret blevet mere effektivt, men manglen på reserver og robusthed i mandskab og materiel udgør en alvorlig udfordring med mange negative konsekvenser. Forsvaret mangler ikke flere styrelser, men flere soldater, enheder og mere materiel, der kan sikre en langt mere tilfredsstillende rådighedsgrad, end det er tilfældet i dag.

Forsvaret skal i mine øjne genopbygges fra bunden. Forsvaret skal både kunne indsættes til bekæmpelse af oprørs- og terrorgrupper og kæmpe/vinde en relativ konventionel krig sammen med vores allierede i NATO. Derfor skal vi op på 2 procent af BNP. Den kurs er sat og må om nødvendigt justeres, så vi hurtigere kan indfri vores forpligtigelser overfor vores allierede.

Vi skal have et troværdigt og professionelt forsvar. Et forsvar, der kan forsvare Danmark,  Danmarks suverænitet og vores frihed.

 

Previous

Next