Klimakampen afhænger af fortsat vækst og velstand!

Klimaforandringerne i vores verden rejser et behov for resolut politisk handling, der kan mindske CO2-udledningen og muliggøre, at vi kan indfri ambitionen om et fossil frit Danmark i 2050.

Liberal Alliance sikrer i vores 2030 plan, midler til et massivt løft til den grønne forskning. Vi kan ikke forandre verden, ved, at vi i Danmark spiser mindre kød eller tager på færre flyrejser. Vi har råd til, i Danmark at vælge de grønne løsninger. Det er der milliarder af mennesker i verden, der ikke har. For dem handler dagligdagen stadig om overlevelse.

Derfor afsætter vi 3,7 mia. kr. i vores klimaplan – det er en seksdobling – til en klimafond, der skal forske i nye teknologier, fordi vi tror på, at det er via nye teknologier, vi skal finde fremtidens bæredygtige løsninger. Ikke kun for danskerne, men i høj grad også for resten af verden.

Vi kan i dag ikke udnytte vores produktion af vindstrøm. Vi vil sænke elafgifterne med 4,8 mia. kr. om året for at få en bedre udnyttelse af vores egen produktion samt tilføre 500 mio. kr. til den pulje, der i forvejen giver tilskud til energirenoveringer og –effektiviseringer.

Vi så også gerne registreringsafgifterne på biler helt afskaffet. Hvis vi gjorde det, kunne vi for alvor få skiftet vores bilpark ud, men når det nu ikke kan lade sig gøre, foreslår vi at fjerne afgiften helt på grønne biler.
I alt har vi prioriteret 8,5 mia. kr. om året til klimaet. Hvert år.

Virksomhederne tager i øjeblikket store og vigtige skridt mod en grønnere fremtid. Det gør de ikke mindst fordi vi som forbrugere, efterspørger grønne og bæredygtige løsninger og fordi vi frem for alt har råd til at vælge det rigtige.
Markedet for klimarigtige og bæredygtige løsninger er ikke et niche‐marked eller et markedssegment for særligt udvalgte og frelste “feel good ” klimaaktivister. Det er et marked i rivende vækst og, den udvikling er i virkeligheden den mest positive udvikling i klimaspørgsmålet meget længe.

Man kan godt trække på smilebåndet at det nogen kalder for “klimamaskotten” Martha Thunberg, men hun har i virkeligheden evnet det som venstrefløjen og indædte klimaaktivister ikke har evnet i årtier: at skabe en massiv fokus på klimaspørgsmålet, gøre det nærværende og ikke mindst trække den diskussion og debat helt ind på middagsbordet hos familien Danmark og millioner af familier verden over.

Venstrefløjen påstår højrefløjen har sovet i klimaspørgsmålet. Højrefløjen påstår venstrefløjen lever på en urealistisk og frelst planet og luften er tyk med forslag til nye afgifter og nye adfærdsreguleringer.

For mig handler det om at skabe en bevægelse der skaber resultater, ikke kun for danskerne, men for hele verden.

Vi kan ikke løse verdens klimaproblem alene. Vores udledning af CO2 udgør en så lille del at den samlede udledning i verden, at det ikke vil flytte noget som helst. Der er politiske barrierer, ikke mindst EU’s kvotesystem. Så længe det er skruet sammen som det er, vil hvert kilo eller ton vi spare i Danmark blot skabe mulighed for at andre EU lande kan udlede mere.

Klimaudfordringen er et af de politiske træk som er rigtig lange og rigtig seje.

I den tredje verden står millioner – ja egentlig milliarder af mennesker og stræber efter den samme levestandard som de ser i vesten. Det er helt afgørende at vi sikrer dem bæredygtige energiløsninger, bæredygtige forbrugsmønstre, og ikke mindst den samme bæredygtige adfærd som vi selv i stor stil, og heldigvis for det, er begyndt at efterspørge.

Venstrefløjen påstår igen og igen at kapitalisme og markedsøkonomien ikke fungerer optimalt. Det vi reelt er vidne til, er at netop at markedet reagerer på efterspørgslen og indretter sig derefter. Den udvikling er hjulpet på vej af politiske visioner om eks. et fossil frit Danmark i 2050 og en fuldstændig udfasning af dieselbiler i 2030. Men det er markedsudviklingen der virkelig kan flytte på udviklingen.

Hvad klimaaktivister og venstrefløjen ikke har evnet at skabe af resultater i årtier, har forbrugerne og markedet evnet på få år og vi har slet ikke set det toppe endnu.

Der er ingen tvivl om, at vi politisk måske har sovet i timen, og har brugt tiden på at skændes ikke kun med hinanden, men også med alt, hvad der er af forskere og meningsdannere. Den polarisering har ikke gavnet skabelsen af resultater.
Den forbrugerbevægelse, vi ser lige nu i den vestlige verden, er i virkeligheden det mest positive, der er sket i klimaspørgsmålet meget længe. Det er det, landbruget har råbt på, og det er det politikere, og interesseorganisationer har agiteret for alt i, mens der er milliarder uden nævneværdige effekter på den globale klimatilstand.

Vi skal understøtte den nye tendens. For millioner af mennesker giver det både mening og indhold at efterspørge bæredygtige produkter og eks. genbruge mere, men den helt afgørende forudsætning for, at forbrugerne kan vælge de bæredygtige løsninger, er, at vi har råd til det.

Dermed hænger klimaresultaterne og et fortsat fokus på vækst og velstand sammen. Den individuelle frihed til at vælge selv er den kraft og skaber den efterspørgsel, som kan aldrig matches af hverken statstilskud eller underlige afgifter. Det er godt nyt for klimaet.

I Liberal Alliance har vi valgt at fokusere vores politik på netop det der virker i vores klimaudspil. Vi vil satse massivt på forskning i morgendagens teknologiske løsninger og lempe afgifterne der, hvor vi ved, at danskerne allerede i dag gerne vil gå klimaets vej.

Det er sund fornuft og giver mening.

Previous

Next